Obsługa przedsiębiorców

Dla biznesu

Niezależnie od tego jaką branżę reprezentujesz, ilu zatrudniasz pracowników i jak wielu klientów obsługujesz, w tak szybko zmieniających się czasach prowadzenie firmy bez profesjonalnego wsparcia jest niemal niemożliwe. Nieprzewidywane wydarzenia, wprowadzane obostrzenia i ograniczenia, a także nowe przepisy uchwalane z dnia na dzień mają ogromny wpływ na sytuację gospodarczą, również Twojej firmy.

Adwokat Rafał Przybyszewski

Prawo gospodarcze

Małe przedsiębiorstwo, samozatrudnienie, spółka cywilna, jawna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Już sam wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej wymaga szczegółowej analizy, w której nieodzowne będzie wsparcie prawnika. Przy zakładaniu działalności potrzebna jest znajomość obowiązujących przepisów oraz praktyczna wiedza z zakresu wielu gałęzi prawa. Adwokat Rafał Przybyszewski ma doświadczenie zarówno w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw, tworzeniu i przekształceniu spółek, postępowaniach o dokonanie lub zmianę wpisu w KRS, jaki i w prowadzeniu sporów przed sądami gospodarczymi. Wielokrotnie doradzał przedsiębiorcom w zakresie rozmaitych problemów prawnych, sporządzał projekty dokumentów i pism w obrocie gospodarczym.

Spory gospodarcze

Prawo spółek handlowych

Doradztwo w prowadzeniu działalności

Przygotowanie dokumentów

Windykacja należności

Umowy

Gospodarcze

Kontrakty regulują zakup towarów, surowców, współpracę z parterami i podwykonawcami czy sprzedaż towarów i usług. Od szczegółowych postanowień zawieranych umów może zależeć sytuacja finansowa i przyszłość przedsiębiorstwa. Adwokat Rafał Przybyszewski sporządza kontrakty handlowe dla przedstawicieli branż usługowych, analizuje klauzule umowne i negocjuje ich zmiany. Wielokrotnie reprezentował na sali rozpraw przedsiębiorców dochodzących niezapłaconych należności pieniężnych oraz realizacji umów. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystuje w doradzaniu przedsiębiorcom, tak aby zawierane przez nich umowy w pełni zabezpieczyły interesy i uchroniły przed komplikacjami w przyszłości.

Usługi w zakresie Umów gospodarczych
 • przygotowanie i analiza umów
 • negocjowanie kontraktów handlowych
 • dochodzenie wykonania umów przed sądem
 • egzekwowanie należności z umów
umowy-gospodarcze-adwokat-rafal-przybyszewski-bydgoszcz
Potrzebujesz wsparcia prawnego w biznesie?

Prawo pracy

Zawieranie umów o pracę, naruszenie praw pracowniczych czy sposoby rozwiązania stosunku pracy – Kancelaria adwokata Rafała Przybyszewskiego świadczy usługi prawne przedsiębiorcom, którzy poszukują profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie spraw pracowniczych. W ofercie jest nie tylko przygotowanie umów i dokumentacji, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, ale również wsparcie w przypadku wystąpienia sporów między pracodawcą a pracownikiem. Adwokat Rafał Przybyszewski ma również doświadczenie w reprezentacji pracowników przed sądem w sprawach przeciwko pracodawcom.

Usługi w zakresie Prawa pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowanie i przywrócenie do pracy
 • sprawy pracownicze

Prawo administracyjne

Sprawy dotyczące nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej, podatkowe, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego czy wszelkie sprawy osobiste – prawo administracyjne jest dziedziną, z którą mamy do czynienia zarówno załatwiając formalności życia codziennego czy prowadząc działalność gospodarczą. Mnogość aktów przepisów i aktów prawnych sprawia, że w wielu problematycznych i skomplikowanych kwestiach niezbędna jest pomoc specjalisty. Jednym z obszarów praktyki adwokackiej adwokata Rafała Przybyszewskiego jest reprezentacja klientów i przedsiębiorców w rozmaitych postępowaniach przed organami administracji publicznej. Adwokat oferuje klientom indywidualnym, ale i przedsiębiorcom pomoc w sporządzeniu wniosków, skarg, pism i odwołań do wszelkich organów administracji publicznej.

Usługi w zakresie Prawa administracyjnego
 • Odwołania od decyzji
 • Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Sporządzanie wniosków i zażaleń
 • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi
heading icon

Prawo od A do Z

Ostatnie wpisy z zakresu obsługi przedsiębiorców