Pomoc prawna dla kredytobiorców Darmowy kredyt Czy wiesz, że jako konsument masz prawo do sprawiedliwych warunków kredytowych? W wielu przypadkach banki i instytucje finansowe naruszają te prawa, naliczając niewłaściwe opłaty lub stosując niejasne zapisy umowne, co prowadzi do nadmiernego obciążenia kredytobiorców. Umów konsultację

Sankcja kredytu darmowego - co to?

Sankcja kredytu darmowego to rozwiązanie dla kredytobiorców złotowych posiadających kredyty konsumenckie nie większe niż 250 000 złotych oraz osób, które spłaciły kredyty krócej niż rok temu. Sankcja pozwala na odzyskanie środków a nawet spłatę kredytu bez żadnych opłat (odsetek, prowizji itd)- darmowy kredyt.

Korzystając z sankcji kredytu darmowego bank zostaje pozbawiony całego zysku, zaś kredytobiorca zwraca jedynie przekazany kapitał. Rozwiązanie to pomaga zyskać często nawet dziesiątki tysięcy złotych.

DSC_2601gotowe_Fotor

Rafał Przybyszewski

ADWOKAT

Adwokat Rafał Przybyszewski

Kredyt konsumencki do 255 tys. zł

Spłata bez odsetek i prowizji

Kredyty i pożyczki bez hipoteki

Umowy zawarte po 17 grudnia 2011 roku

Dochodzenie praw rok po spłacie kredytu

Darmowy kredyt dla konsumentów

Sankcja kredytu darmowego to instytucja, która pozwala spłacić kredyt bez żadnych opłat czy prowizji. Kredyt nie kosztuje nic - darmowy kredyt.

Sankcja kredytu darmowego, to sytuacja w której kredytobiorca zwraca jedynie kwotę kapitału którą pożyczył. Może być stosowana, w sytuacji w której Bank lub pożyczkodawca naruszył przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Chodzi o rażące błędy po stronie instytucji finansującej. 

Bank nie może wówczas naliczać odsetek, prowizji ani żadnych innych opłat okołokredytowych. Spłacany jest wyłącznie kapitał. Co ważne, umowa nie jest unieważniania. Jest wykonywana dalej ale kredytobiorca spłaca wyłącznie kapitał w pierwotnie ustalonym harmonogramie.

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, umowa musi być obarczona ściśle określonymi wadami. Dziś opowiadamy o wadach w umowach konsumencki, a także o tym kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej
Szanse na sukces

Wady kredytów złotowych

Analizujemy umowę kredytu konsumenckiego, regulaminy i aneksy. Wspieramy w pozyskaniu z banku historii spłat. Kancelaria przygotowuje dla Państwa oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Po otrzymaniu odpowiedzi, przy braku propozycji zawarcia korzystnej ugody, przystępujemy do sporządzenia pozwu o zwrot zapłaconych kosztów kredytu.

1

Experience

1

Projects Done

1

Co-operate

1 +

Customers Winner

  • Założyciel kancelarii adwokackiej w Bydgoszczy.
  • Skutecznie pełni rolę pełnomocnika w sprawach cywilnych i obrońcy oskarżonych.
  • Współpracuje z doświadczonymi  zespołami specjalistów renomowanych kancelarii z całego kraju, w tym kancelarii frankowych.
  • Prężnie rozwijał również swoją działalność dziennikarską w TVN24 oraz TVP.
  • Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Radca prawny, mediator

Daniel Ostaszewski

  • Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze największych podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą (w tym spółek giełdowych).
  • Specjalista w dziedzinie spraw frankowych, prawa handlowego i cywilnego.
  • Swoje doświadczenie zdobywał w najlepszych kancelariach prawnych w kraju.
  • Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Università degli Studi di Catania we Włoszech.
  • Wspólnik w Kancelarii Frankowej CNO Legal z Poznania.

Czy mam szansę na darmowy kredyt?

Umowy kredytowe o charakterze konsumenckim

Sankcja kredytu darmowego stosuje się wyłącznie do umów o charakterze konsumenckim (nie dotyczy to zatem przedsiębiorców). Ustawy nie stosuje się do kredytów hipotecznych!

Umowa musi być zawarta po grudniu 2011 roku (dokładniej po 17 grudnia 2011 roku)

Kwota kredytu nie może być wyższa niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie niż waluta polska.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: 1) umowę pożyczki; 2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego; 3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; 4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia; 5) umowę o kredyt odnawialny.

Nasza kancelaria adwokatów i radców prawnych zapewnia profesjonalną i pełną pomoc prawną w procesach sądowych dotyczących tzw. sankcji kredytu darmowego. Przeanalizujemy umowę, pobierzemy dokumenty z banku, wyliczymy kwotę roszczenia i będziemy reprezentować Cię w sądzie. Sprawdź czy Twoja umowa zawiera wady, które mogą skutkować sankcją kredytu darmowego. 

Adwokat Bydgoszcz Rafał Przybyszewski Kancelaria Frankowa
Adwokat Rafał Przybyszewski podczas rozprawy w sądzie w Bydgoszczy
Darmowy kredyt złotowy

Od czego zacząć?

W celu skorzystania z sankcji kredytu darmowego, koniecznym jest złożenie oświadczenia przez kredytobiorcę o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego (poniżej przedstawiamy Państwu darmowy wzór takiego oświadczenia do samodzielnego pobrania oraz opracowania). Oświadczenie może zostać skierowane najpóźniej w ciągu 1- roku od momenty wykonania umowy. Oświadczenie może być również złożone w trakcie trwania stosunku umownego.

Przeczytaj
'Poradnik frankowicza'

Nasze wyroki w sprawach frankowych
heading icon

Dlaczego umowy kredytowe są wadliwe?

Wady umów prowadzące do sankcji kredytu darmowego

Główne wady kredytów prowadzące do sankcji kredytu darmowego zostały wyszczególnione w art. 45 ustawa o kredycie konsumenckim. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie

Główne przyczyny dzięki którym można skorzystać z sankcji kredytu darmowego to:

nieprawidłowe przygotowanie umowy: brak danych, rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy, terminów wypłaty i spłaty środków, rzeczywistej rocznej stopy procentowej, zasady i terminy spłaty kredytu, błędy w wysokości opłat pobieranych od konsumenta w związku z opóźnieniem w spłacie kredytu, błędna wysokość odsetek i kosztów pozaodsetkowych.

Najczęstszy problem to doliczanie do kwoty udzielonego kredytu prowizji która następnie została oprocentowana.

PRZYKŁAD:

Przykład: Konsumentowi udzielono kredytu konsumenckiego na kwotę 100 000 złotych. W umowie postanowiono, że odsetki i prowizja przygotowawcza, które łącznie wynoszą 5000 zł, zostaną pobrane z góry (kwota kredytu zostaje zatem określona nie na 100 000 zł ale 105 000 zł). Efektem tego sytuacja, w której konsument otrzyma kwotę 100 000 złotych ale jest zobowiązany do zapłaty na rzez banku odsetek od kwoty 105 000 złotych.