Sprawy cywilne

Rozmaite spory, nieprzewidziane problemy oraz ważne decyzje w sprawach majątkowych. Prawo cywilne jest gałęzią prawa najbliższą życiu codziennemu każdego z nas. Znajomość przepisów kodeksu cywilnego jest niezbędna w wielu sprawach dotyczących nieruchomości, dochodzenia odszkodowań, realizacji umów, dziedziczenia czy rozwijania przedsiębiorstwa.

heading icon

Procesy cywilne

Prawo cywilne reguluje niemal wszystkie aspekty życia. Adwokat Rafał Przybyszewski zdobył doświadczenie w praktyce procesowej, w tym w prowadzeniu procesów cywilnych dotyczących należytego wykonania umów, odszkodowań, prawa spadkowego i nieruchomości. W ramach praktyki doradzał przy sporach o zapłatę, wynikających z niewykonania umów, wystąpienia wad rzeczy lub niezgodności towaru z umową. Pracował również nad sporami wynikającymi z umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane czy umowy o świadczenie usług.

Sprawy o zapłatę

Niewykonanie umów

Dochodzenie należności

Rękojmia i gwarancja

Ustalanie prawa

Prawo

Nieruchomości

Sprzedaż, najem czy dzierżawa nieruchomości? Przed dokonaniem transakcji warto skonsultować ryzyko zamierzeń ze specjalistą. Adwokat Rafał Przybyszewski zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z nieruchomościami. W praktyce zajmował się sprawami o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienia służebności na nieruchomościach, a także sprawami związanymi z nabyciem nieruchomości.

Usługi w zakresie Prawa Nieruchomości
 • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • zasiedzenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania
 • sprawy o eksmisję
 • ustanowienie służebności
 • zniesienie współwłasności
adwokat-rafal-przybyszewski-prawo-nieruchomosci-bydgoszcz
Potrzebujesz porady prawnej w zakresie spraw majątkowych?

Sprawy spadkowe należą do szczególnie skomplikowanych. Dość często pomiędzy spadkobiercami dochodzi do konfliktów na tle majątkowym, co dodatkowo utrudnia i wydłuża postępowanie. Adwokat Rafał Przybyszewski doradza i reprezentuje klientów przed sądem w rozmaitych sprawach prawa spadkowego. Rolą adwokata w sprawie spadkowej jest znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta, dopilnowanie formalności spadkowych, ale przede wszystkim wsparcie zwaśnionych stron procesu.

Usługi w zakresie spadków i darowizn

Odszkodowania

Niespodziewane wydarzenia, wypadki samochodowy, zalanie mieszkania, wypadki w pracy, zniszczenie mienia czy uszkodzenia ciała – w wielu sytuacjach poszkodowani mają prawo dochodzić odszkodowania i rekompensaty poniesionych wydatków. Adwokat Rafał Przybyszewski występuje przed sądami w imieniu klientów, którym ubezpieczyciele odmówili wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. W sytuacji śmierci poszkodowanego najbliżsi członkowie jego rodziny mogą żądać zapłaty zadośćuczynienia za doznaną z tego tytułu krzywdę. Zadośćuczynienia może także żądać osoba, której zostały naruszone dobra osobiste.

Usługi w zakresie spadków i darowizn
 • szkody komunikacyjne
 • błędy medyczne
 • rozstrój zdrowia
 • śmierć bliskiej osoby
 • zadośćuczynienia
 • ochrona dóbr osobistych;
heading icon

Prawo od A do Z

Ostatnie wpisy z zakresu spraw cywilnych.
heading icon

Masz więcej pytań? Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń i umów się na spotkanie!

+48 668 003 285