Sprawy spadkowe – Adwokat Bydgoszcz

W tych najtrudniejszych chwilach po śmierci bliskiej osoby pozostaje wiele formalności spadkowych, które nierzadko sprawiają spadkobiercom wiele trudności. Gdy krewny pozostawił testament, z pozoru sprawa wydaje się być prostsza, bo z dokumentu wynika kto dziedziczy po nim spadek. Często jednak powstają wtedy roszczenia innych członków rodziny o zachowek.

W chwili śmierci bliskiej osoby następuje powołanie do spadku, a więc do ogółu praw i obowiązków majątkowych. Inaczej przebiega dziedziczenie gdy spadkodawca pozostawił testament. Jeżeli krewny przed śmiercią nie spisał swojej ostatniej woli wówczas musimy odwołać się do przepisów kodeksu cywilnego, które wskażą nam jego spadkobierców.

Kto dziedziczy spadek?

Dziedziczenie ustawowe

Gdy spadkodawca nie zostawił testamentu, przepisy wprost wskazują zasady dziedziczenia. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują kolejność krewnych, którzy dziedziczą spadek. Dla uproszczenia w praktyce podzielono spadkobierców na cztery grupy spadkowe, które następują po sobie.

W przypadku, gdy w chwili śmierci spadkodawca nie miał już małżonka i dzieci, którzy należą do pierwszej grupy spadkowej, spadek dziedziczą krewni należący do drugiej grupy. W razie ich braku spadkobranie dotyczy trzeciej grupy, a później czwartej grupy. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnych krewnych, spadek dziedziczy gmina lub Skarb Państwa.

W pierwszej grupie spadkowej są dzieci i małżonek, w drugiej małżonek, rodzice i rodzeństwo, w trzeciej dziadkowie i ich dzieci, natomiast w czwartej pasierbowie. Jeżeli spadkodawca nie posiada żadnych krewnych spadek dziedziczy Skarb Państwa. Przeczytaj więcej o zasadach dziedziczenia ustawowego.

Więcej o dziedziczeniu ustawowym

Stwierdzenie nabycia spadku

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

W ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przyjąć spadek można wprost, a więc w całości bez ograniczeń oraz z dobrodziejstwem inwentarza.

W postępowaniu sądowym lub przed notariuszem można złożyć oświadczenia i dokonać formalności związanych z ze stwierdzeniem nabycia spadku. To postępowanie, w którym określane jest, kto nabył prawa do spadku po spadkodawcy. Sąd stwierdza krąg osób uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłym. Adwokat Rafał Przybyszewski oferuje pomoc w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ochrona przed długami

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Od października 2015 roku zmieniono przepisy na korzyść spadkobierców. Jeżeli nie złożymy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy, to wówczas odziedziczymy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Co to oznacza? Spadkobierca odpowiada za długi spadkowe jedynie do wysokości otrzymanego majątku. Nie musi zatem spłacać długów, które przewyższą wartość otrzymanego spadku. Spadkobierca wówczas odpowiada za długi po zmarłym, ale w sposób ograniczony.

Dla przykładu przyjmijmy, że w majątku spadkowym po krewnym, oprócz samochodu o wartości 20 tys. zł, pozostał dług w wysokości 100 tys. zł.  W przypadku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca dziedziczy zobowiązania finansowe, ale jedynie do wartości nie wyższej niż 20 tys. zł. 

Jeżeli spadkobierca odziedziczył z dobrodziejstwem inwentarza tylko długi, to w praktyce nie musi ich pokrywać.

Sprawy o zachowek

Komu należy się zachowek po krewnym?

W przypadku, kiedy najbliżsi krewni zostali pominięci w testamencie, należy im się zachowek. Uznano bowiem, że nie można pozbawić dzieci, wnuków, małżonka i rodziców choćby części spadku pomijając ich w testamencie, bez wydziedziczenia ich. Więcej na temat zachowku przeczytaj tutaj. 

Kancelaria adwokata Rafała Przybyszewskiego reprezentuje klientów w spawach sądowych o zapłatę zachowku. Doradzamy zarówno osobom, które mają prawo do zachowku, jak i spadkobiercom testamentowym, przeciwko którym wystosowano roszczenia sądowe.

Kto ma prawo do zachowku?

Dział spadku

Jak podzielić spadek?

Nabycie spadku to nie koniec formalności. Kiedy spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba, mamy do czynienia ze współwłasnością w częściach ułamkowych. Każdy ze spadkobierców może rozporządzać swoim udziałem, ale nie konkretnym przedmiotem wchodzącym w skład spadku. W praktyce konieczne jest kolejne postępowanie czyli podział spadku – przed sądem lub przed notariuszem. 

Po podziale spadku określone przedmioty – ruchomości lub nieruchomości – stają się wyłączną własnością każdego ze spadkobierców. Do tego czasu majątek spadkowy stanowi jednolitą całość. Wskutek postępowania działowego następuje pomieszanie majątku osobistego spadkobierców z odziedziczonym przez nich majątkiem spadkowym.

 

 

Kancelaria spadkowa w Bydgoszczy

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe należą do szczególnie skomplikowanych. Dość często pomiędzy spadkobiercami dochodzi do konfliktów na tle majątkowym, co dodatkowo utrudnia i wydłuża postępowanie. Adwokat Rafał Przybyszewski doradza i reprezentuje klientów przed sądem w rozmaitych sprawach prawa spadkowego. Rolą adwokata w sprawie spadkowej jest znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta, dopilnowanie formalności spadkowych, ale przede wszystkim wsparcie zwaśnionych stron procesu.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285