Bank pozywa o zwrot kapitału

Najpierw wezwanie do zapłaty, a po kilku tygodniach pozew o zwrot kwoty kapitału kredytu. Coraz więcej frankowiczów otrzymuje pisma z banku, banki wytaczają odrębne procesy. Dlaczego banki pozywają kredytobiorców i jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji?

Pozew banku o zwrot kapitału z kredytu frankowego – co zrobić?

W ostatnich latach Sąd Najwyższy ujednolicił podejście do kwestii zwrotu kapitału kredytu frankowego, opowiadając się za tzw. teorią dwóch kondykcji. Oznacza to, że zarówno kredytobiorcy, jak i banki mogą domagać się zwrotu wszelkich wpłat. Frankowicz powinien dochodzić zwrotu wszystkich spełnionych na rzecz Banku świadczeń, a jednocześnie, że bank ma również prawo dochodzenia zwrotu całej kwoty wypłaconego kapitału.  

Banki dochodzą zwrotu kapitału

Dlaczego banki pozywają frankowiczów właśnie teraz?

Ostatnie uchwały Sądu Najwyższego (w tym ta z 25 kwietnia 2024 r.) przesądziły, że termin przedawnienia roszczeń dla banków o zwrot kapitału rozpoczyna się już w dniu, w którym kredytobiorca zasygnalizował nieważność umowy kredytu (np. złożył reklamację lub pozew). Tym samym, Sąd Najwyższy niejako zmusił Banki do pozywania kredytobiorców. Banki po prostu muszą to zrobić, bo inaczej ich roszczenia o zapłatę kapitału ulegną przedawnieniu. Tym samym, niefrasobliwość Sądu Najwyższego doprowadziła do tego, że Banki pozywają teraz kredytobiorców o zwrot kapitału.

Co zrobić po otrzymaniu pozwu?

  1. Odpowiedz na pozew: Kredytobiorca musi odpowiedzieć na pozew, aby uniknąć wyroku zaocznego, który mógłby skutkować egzekucją komorniczą. Brak reakcji uznawany jest za przyznanie racji bankowi.

  2. Sprawdź status swojej sprawy: Jeśli sprawa o unieważnienie umowy kredytowej wciąż trwa, w odpowiedzi na pozew warto wnieść o zawieszenie postępowania dotyczącego zwrotu kapitału do czasu jej zakończenia. Można też argumentować, że roszczenie banku jest przedwczesne.

  3. Rozliczenie z bankiem: Jeśli umowa została już unieważniona, należy sprawdzić, czy rozliczono się z bankiem. Jeśli tak, w odpowiedzi na pozew warto podnieść zarzut potrącenia lub wygaśnięcia roszczenia.

  4. Argumentacja prawna: W odpowiedzi na pozew należy zawrzeć szczegółową argumentację prawną, popierając swoje stanowisko.

  5. Konsultacja z pełnomocnikiem: Jeśli kredytobiorca miał pełnomocnika w sprawie o unieważnienie umowy, warto go poinformować o nowym pozwie.

Dlaczego sąd przesyła pozew bezpośrednio kredytobiorcy?

Konsekwencje

Pozew banku o zwrot kapitału jest formalnie odrębną sprawą od unieważnienia umowy kredytowej. Nawet jeśli kredytobiorca ma pełnomocnika, sąd musi doręczyć pozew bezpośrednio jemu. Kredytobiorca musi zdecydować, czy powierzy tę sprawę dotychczasowemu pełnomocnikowi, czy innemu prawnikowi. Ważne jest, aby odpowiedzieć w terminie zakreślonym przez sąd.

Co zrobić w przypadku otrzymania pozwu?

Otrzymanie pozwu od banku to poważna sprawa, wymagająca szybkiej i przemyślanej reakcji. Kredytobiorcy powinni skonsultować się z prawnikiem, aby odpowiedzieć na pozew i skutecznie bronić swoich interesów.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285