Wygrałeś sprawę frankową? Rozlicz się z bankiem!

Kredyty frankowe bydgoszcz

Zdobycie wygranej w sprawie frankowej i unieważnienie umowy kredytu to cel każdego Frankowicza. Co jednak zrobić po osiągnięciu tego celu? Ważne jest, aby po wygranej pamiętać o szeregu czynności koniecznych do końcowego rozliczenia się z Bankiem. W tym artykule omówimy, jakie kroki powinien podjąć Frankowicz po wygranej sprawie, na przykładzie jednego z naszych klientów.

Co zrobić po wygranej sprawie frankowej?

Krok 1. Pomoc adwokata

Po wygranej sprawie frankowej, gdy umowa kredytu powiązanego z CHF została uznana za nieważną, kredytobiorcom przysługuje zwrot wszystkich świadczeń spełnionych na rzecz Banku. Jednakże, Bank również ma roszczenie wobec kredytobiorców – może żądać zwrotu wypłaconego kapitału kredytu. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorców jest złożenie oświadczenia o potrąceniu.

 

Odwiedź także blog:

Oświadczenie o potrąceniu

Krok 2. Przygotowanie pisma

Złożenie oświadczenia o potrąceniu ma dwa główne cele:

  1. Umorzenie roszczeń: Oświadczenie to powoduje wzajemne umorzenie się roszczeń do wysokości roszczenia o niższej wartości. Przykładowo, jeśli pożyczyliśmy od Banku 200 000 zł, a zasądzono nam zwrot 220 000 zł, to po potrąceniu roszczenie Banku o 200 000 zł jest umorzone, a nasze roszczenie zmniejsza się o tę kwotę. W efekcie, Bank nie musi wypłacać nam 200 000 zł, a my możemy żądać pozostałych 20 000 zł. Jest to praktyczne rozwiązanie, eliminujące konieczność przelewów na wysokie kwoty.

  2. Ułatwienie rozliczeń: Banki zazwyczaj unikają wypłat na rzecz kredytobiorców bez pewności odzyskania kwoty kredytu. Oświadczenie o potrąceniu rozwiązuje ten problem, ułatwiając proces rozliczeń. Kredytobiorcy mogą spokojnie wzywać Bank do zapłaty jedynie nadwyżki, którą Banki zazwyczaj zwracają.

Wpis w księdze wieczystej

Krok 3. Wykreślenie hipoteki

Po wygranej sprawie i rozliczeniu się z Bankiem, nieruchomość nadal może być obciążona hipoteką. Aby ją usunąć, mamy dwa rozwiązania:

  1. List mazalny: Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, występujemy do Banku o wydanie listu mazalnego. Jest to dokument, w którym Bank potwierdza, że wpis w hipotece powinien zostać wykreślony. Zaświadczenie to przesyłamy do sądu wieczystoksięgowego wraz z odpowiednim wnioskiem.

  2. Wykreślenie bez listu mazalnego: Jeśli Bank odmówi wydania listu mazalnego, można wysłać do sądu wniosek o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej wraz z wyrokiem sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Coraz więcej sądów akceptuje taki sposób wykreślenia.

Po wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej i rozliczeniu się z Bankiem, Frankowicze mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, wiedząc, że „uwolnili” się od kredytu frankowego.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285