Prawo rodzinne

heading icon

Problemy prawne w rodzinie

Rozmaite spory i problemy pomiędzy najbliższymi członkami rodziny należą do najbardziej dotkliwych i bolesnych, dlatego specyfika tego rodzaju spraw wymaga dużego zaangażowania, zrozumienia istoty problemu i pełnej poufności. Wsparcie doświadczonego adwokata pozwala ograniczyć nieunikniony w takich sytuacjach stres oraz umożliwia podjęcie właściwych decyzji w jakże istotnych sprawach, które rzutują na wiele aspektów życia osobistego stron.

Rozwód i separacja

Spory między małżonkami o bieżące sprawy, niezgodność charakterów, rozbieżność co do życiowych planów i światopoglądu, zdrady czy przypadki przemocy w rodzinie – to najczęstsze przyczyny separacji, a później rozstania małżonków. Decyzja o złożeniu pozwu o rozwód do sądu należy do jednych z najtrudniejszych.

Pomoc adwokata rozwodowego polega na przedstawieniu poszczególnych etapów sprawy rozwodowej oraz opracowaniu strategii procesowej, w szczególności dotyczącej winy małżonków, alimentów na ich rzecz, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Adwokat Rafał Przybyszewski posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw rozwodowych przed sądem, prowadzeniu negocjacji i zawieraniu ugód pomiędzy małżonkami. W wielu przypadkach profesjonalne wsparcie okazuje się być niezbędne już na etapie przygotowania dokumentów i pism do sądu, zebrania materiału dowodowego oraz dopełnienia wszelkich wymogów formalnych wynikających z przepisów.

Pomoc prawna adwokata w tym zakresie obejmuje:
 • przygotowanie pozwu o rozwód
 • wsparcie w mediacji i negocjacjach
 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • zawarcie ugody sądowej

Podział majątku

Sąd rozwiązał małżeństwo, pozostał dorobek życia, który nadal wchodzi do wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Rolą sądu jest ustalenie składu majątku oraz zaproponowanie podziału wszelkich przedmiotów majątkowych, które małżonkowie nabyli w czasie trwania małżeństwa. W obliczu sporów i rozbieżności byłym małżonkom nie pozostaje nic innego, jak złożenie wniosku do sądu. Wówczas ich majątek wspólny może zostać podzielony na dwie równe części, sąd może również ustalić nierówne udziały małżonków. Wyliczenie długów, wydatków oraz nakładów przepływających między majątkami osobistymi a majątkiem wspólnym oraz określenie wysokości dopłat należą do skomplikowanych procesów, w których niezbędne jest wsparcie adwokata. W ofercie kancelarii adwokata Rafała Przybyszewskiego jest reprezentacja w procesach sądowych o podział majątku, ale również wsparcie w przypadku pozasądowego zawarcia umowy między małżonkami.

Pomoc prawna adwokata obejmuje:
 • ustalenie składu majątku
 • rozliczenie nakładów, kosztów i długu
 • wyliczenie dopłat dla były małżonków
 • doradztwo przy notarialnym podziale majątku
Potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Alimenty

Pieniądze wypłacane do rąk jednego z rodziców na zaspokojenie potrzeb dziecka są potocznie nazywane alimentami. Jednak obowiązek alimentacyjny nie obciąża jedynie rozwiedzionych rodziców. Prawo do alimentów – w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przysługuje również najbliższym członkom rodziny, gdy znajdą się w niedostatku, to jest rodzicom, dziadkom, wnukom czy rodzeństwu.

W każdej sprawie należy indywidualnie oszacować wartość usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, na której ciąży obowiązek ich płacenia. Adwokat Rafał Przybyszewski oferuje pełną pomoc w sprawach o przyznanie świadczeń alimentacyjnych, zainicjuje postępowanie o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów. Dzięki wsparciu doświadczonego adwokata klient może liczyć na pomoc w negocjacjach, zabezpieczeniu wypłaty alimentów i ich egzekucji.

Pomoc prawna adwokata obejmuje:
 • prowadzenie spraw o alimenty na dziecko
 • określenie wysokości obowiązku alimentacyjnego
 • zabezpieczenie potrzeb na czas trwania procesu
 • dochodzenie alimentów dla byłego małżonka
 • dochodzenie alimentów dla rodziców, dziadków

Kontakty i władza rodzicielska

Szczególnie dotkliwe i emocjonalne są sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Rozstrzygnięcia w tym zakresie mogą być elementem sprawy o rozwód, separację czy unieważnienie małżeństwa. Są również inicjowane odrębnie . W swojej praktyce zawodowej adwokat Rafał Przybyszewski zajmował się sprawami dotyczącymi ograniczenia i pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej. Ma również doświadczenie w sprawach o uregulowanie kontaktów z dziećmi, które dotyczą w szczególności terminów, miejsc spotkań i częstotliwości kontaktów. Doradzi co do możliwości wprowadzenia opieki naprzemiennej. Adwokat pomoże również w przygotowaniu porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, którego opracowanie jest ugodowym sposobem rozstrzygnięcia sporu.
Pomoc prawna adwokata w zakresie kontaktów i władzy rodzicielskiej obejmuje:

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Opracowanie wniosku o kontakty z dzieckiem

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas procesu

Pomoc w przygotowaniu porozumienia rodzicielskiego

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

heading icon

Prawo od A do Z

Ostatnie wpisy dotyczące prawa rodzinnego.