Wyroki frankowe – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Kancelaria frankowa w Bydgoszczy

Proces frankowy - krok po kroku

Przeczytaj darmowy e-book dla frankowiczów

Prezentujemy przykładowe, korzystne dla frankowiczów orzeczenia jakie nasza kancelaria pozyskała w sprawach kredytów frankowych. Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Poznań - prowadzimy procesy frankowe przed sądami największych polskich miast.

Przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w 2021 roku 96% procesów frankowych zakończyło się sukcesem kredytobiorców i przegraną banku. W 2021 roku w 79 sprawach wygraną zanotowali frankowicze, jedynie 3 sprawy zakończyły się oddaleniem powództwa, a więc sukcesem po stronie banku. W jednym przypadku zawarto ugodę przed sądem. Statystyki pokazują, że zaledwie 7% spraw zakończyło się wyrokiem, pozostałe nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

Wyroki frankowe bez rozprawy

Bydgoski sąd wydaje wyroki bez przesłuchania stron

Po złożeniu pozwu, sąd nie wzywał stron na rozprawę, ale wydał wyrok. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydaje kolejne wyroki frankowe bez przeprowadzenia rozprawy na posiedzeniu niejawnym. Wyroki zapadły po ośmiu miesiącach od złożenia pozwu. 

Z pewnością bank będzie odwoływał się od wyroku i w apelacji będzie zarzucał Sądowi, że nie przeprowadził rozprawy i nie przesłuchał kredytobiorców. Ostatecznie Sąd Apelacyjny sprawdzi, czy Sąd postąpił prawidłowo. 

Unieważnienie umowy Getin Bank i PKO BP

Wobec klientów GETIN Bank zasądzono niemal 270 tys. zł. Klienci spłacili już wcześniej w całości kredyt, a więc powództwo obejmowało jedynie wniosek o zasądzenie całości świadczeń wpłaconych na rzecz banku. 

Sąd unieważnił również umowę Własny Kąt banku PKO BP i zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 90 tys. zł. Umowa kredytu o wysokości 100 tys. zł została uznana za nieważną od początku. 

Nieważna umowa z BPH

Dwie umowy frankowe - jedna z nich już unieważniona
Tym razem do kancelarii zgłosili się frankowicze, którym zamiast jednego kredytu na ok. 120 tys. zł, Bank BPH zaproponował dwa kredyty – większy na 71 tys. zł i mniejszy na 50 tys. zł. Tym samym klienci zmuszeni byli złożyć dwa pozwy, w których dochodzili unieważnienia obu umów.
 
5 grudnia 2022 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy unieważnił kredyt na kwotę 50 tys. zł. Zasądzono od następcy prawnego banku BPH – banku PEKAO S.A 35 tys. zł i 14 tys. CHF. Oczekujemy na rozpoznanie drugiej ze spraw.

Wygrana z Raiffeisen Bank

Kolejna umowa zawarta z EFG Eurobank Ergasias unieważniona
28 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy unieważnił umowę zawartą w 2007 roku z EFG Eurobank Ergasias, później Raiffeisen Bank. Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii 161 tys. zł wraz z odsetkami.
 
Sprawa została skierowana do sądu w maju 2022 roku, a zatem kredytobiorcy czekali na kredyt nie całe 5 miesięcy. Sąd zasądził również zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834 zł.  Sprawa nosi sygnaturę I C 660/22.

Unieważnienie umowy po 4 miesiącach

Przegrana Raiffeisen Bank
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 4 października 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 706/22 i zasądził na rzecz powodów kwotę 151.819,48 zł ustalając nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej. 
 
Państwo N. z Bydgoszczy w 2006 roku zaciągnęli kredyt hipoteczny w Polbanku (EFG Eurobank Ergasias S.A.) na kwotę 145 tys. zł. Zależało im na pozyskaniu środków na zakup wymarzonego mieszkania. W kilku bankach otrzymali informację, że nie mają zdolności kredytowej, aby zaciągnąć zobowiązanie w polskim złotym. Pracownicy banku zachęcali ich do wzięcia kredytu frankowego, rozłożyli spłatę kredytu na 30 miesięcznych rat.
 
Gdy Państwo N. składali pozew do Sądu w Bydgoszczy w maju 2022 roku, spłacili ponad 151 tys. zł. Ich saldo zadłużenia wobec banku na dzień złożenia pozwu wynosiło w przeliczeniu ok. 160 zł. Dzięki unieważnieniu umowy nie są już zobowiązani do spłacania zadłużenia na rzecz banku. Oznacza to, że w ich portfelach pozostanie ok. 150 tys. zł. Wyrok w sprawie nie jest prawomocny.

Przegrana banku BPH w Bydgoszczy

Kolejne unieważnienie umowy kredytowej GE Money
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, 25 sierpnia 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 124/22 i zasądził na rzecz powodów kwotę 203.059,19 zł uznając, że umowa była od początku nieważna. 
 
Kolejny duży sukces kancelarii w sprawie przeciwko bankowi BPH. Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do występowania w umowie kredytowej postanowień niedozwolonych dotyczących zasad przeliczania waluty i zasądził na rzecz powodów całą kwotę dochodzoną pozwem oraz kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
 
Sąd podzielił argumentacją w zakresie nieważności umowy zawartej z GE Money Bank, w której kursy kupna i sprzedaży porównane były do kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, powiększone o marżę banku. Jeszcze kilka miesięcy temu sądy uznawały, że w umowach zawartych z GE Money Bank należy stosować tak zwany test błękitnego ołówka, usuwając z umowy kredytowej jedynie nieważne zapisy o ustalanej arbitralnie marży banku i pozostawiać pozostałą część umowy w mocy.
W chwili obecnej sądy, w tym Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku coraz częściej potwierdzają, że wzór umowy GE Money bank powinien być uznany za nieważny. Nieprawidłowo skonstruowana klauzula indeksacyjna nie pozwala, aby umowa kredytowa mogła dalej być wykonywana, niezależnie od przywołanego kursu średniego NBP.

Wywiad o kredytach frankowych w 'Expressie Bydgoskim'

Bank PKO BP w potrzasku

Wygrana frankowiczów przed Sądem w Bydgoszczy
Umowa WŁASNY KĄT Banku PKO BO z 2006 roku unieważniona. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, 15 czerwca 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 865/21 i zasądził na rzecz powoda kwotę 76.065,23 zł. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nie miał wątpliwości, że wzór umowy WŁASNY KĄT była od początku nieważna.

Przegrana Millennium w Bydgoszczy

Frankowicze zyskują ponad 116 tys. zł
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, 26 lipca 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 584/21 i zasądził na rzecz powodów kwotę 261.909,42 zł uznając przesłankowo, że umowa kredytowa z Bankiem Millennium była od początku nieważna.
Umowa kredytowa upadła, bo bank rażąco naruszył interesy konsumenta nie informując w sposób przystępny o ryzyku walutowym. Ponadto, naruszono prawo bankowe, bo bank samodzielnie przydzielił sobie prawo ustalania kursu franka szwajcarskiego, po którym będzie przeliczał walutę przy wypłacie kredytu i przy spłacie rat kredytowych. 
 
Sprawa była o tyle wyjątkowa, że początkowo wnosiliśmy o unieważnienie umowy frankowej. W trakcie trwania procesu klienci kancelarii sprzedali nieruchomość i w całości spłacili zobowiązania kredytowe. Wówczas jako pełnomocnicy kancelarii zmuszeni byliśmy zmienić dochodzone żądanie, cofnąć wniosek o unieważnienie i zmienić wartość dochodzonej kwoty. W wielu przypadkach klienci pytają podczas spotkań o możliwość sprzedaży mieszkania w trakcie procesu. Pomimo, że cofnęliśmy w części powództwo, sąd uznał 100% sukces frankowiczów w procesie.

Kolejna umowa GE Money unieważniona

Sukces w procesie przeciwko bankowi BPH
✅ Kolejni frankowicze z Bydgoszczy wygrywają z bankiem BPH! Dość skomplikowana uuu mowa GE Money nieważna.
✅ Tym razem to sukces klientów, którzy już wcześniej spłacili kredyt frankowy.
✅ Sąd przesłankowo uznał umowę za nieważną i zarządził na rzecz klientów kwotę niemal 300 tys. zł!
 
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, 13 czerwca 2022 roku czyli po 6 miesiącach od złożenia pozwu, wydał wyrok w sprawie I C 1407/21 i zasądził na rzecz powodów kwotę 296.977,56 zł uznając przesłankowo, że umowa kredytowa z GE Money Bank (obecnie BPH) była od początku nieważna.
Kolejny duży sukces kancelarii w sprawie przeciwko bankowi BPH. Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do występowania w umowie kredytowej postanowień niedozwolonych dotyczących zasad przeliczania waluty i zasądził na rzecz powodów całą kwotę dochodzoną pozwem tj. 296.977,56 zł oraz kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
 
Sąd podzielił argumentacją w zakresie nieważności umowy zawartej z GE Money Bank, w której kursy kupna i sprzedaży porównane były do kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, powiększone o marżę banku. Jeszcze kilka miesięcy temu sądy uznawały, że w umowach zawartych z GE Money Bank należy stosować tak zwany test błękitnego ołówka, usuwając z umowy kredytowej jedynie nieważne zapisy o ustalanej arbitralnie marży banku i pozostawiać pozostałą część umowy w mocy.
 
W chwili obecnej sądy, w tym Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku coraz częściej potwierdzają, że wzór umowy GE Money bank powinien być uznany za nieważny. Nieprawidłowo skonstruowana klauzula indeksacyjna nie pozwala, aby umowa kredytowa mogła dalej być wykonywana, niezależnie od przywołanego kursu średniego NBP.
 
Klienci spłacili swój kredyt w 2019 roku, w związku z czym w sądzie nie dochodziliśmy ustalenia nieważności umowy kredytu, lecz uznając przesłankowo umowę kredytu za nieważną, domagaliśmy się zapłaty wszystkich uiszczonych rat kredytu wraz z odsetkami.

Wyrok po 49 dniach - rekord!

Unieważnienie umowy banku Millennium
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy coraz szybciej rozpoznaje sprawy frankowe. 30 maja 2022 roku w sprawie I C 490/22 stwierdzono nieważność umowy kredytowej naszych klientów z bankiem Millennium – niecałe dwa miesiące po złożeniu pozwu:
 
✅ ustalono, że umowa z Bankiem Millennium z 2006 jest w całości nieważna;
✅ zasądzono na rzecz frankowiczów z Łochowa koło Bydgoszczy kwotę 226.310,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 kwietnia 2022 roku;
✅ zasądzono od pozwanego banku zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817 zł.
 
W ustnych motywach uzasadnienia Sąd stwierdził, iż klienci banku nie wiedzieli w chwili podpisania umowy po jakim kursie będą przeliczane ich raty, nie wiedzieli zatem jaką kwotę będą musieli zwrócić do banku. W umowie kredytu indeksowanego do CHF nie był podany żaden obiektywny miernik, a jedynie odwołanie do arbitralnie ustalanych kursów w tabelach bankowych. Umowa rażąco naruszała art. 69 prawa bankowego, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, dlatego została uznana za nieważną w całości.
 
Ponadto, sąd stwierdził, że kredytobiorcy nie obejmowali świadomością skutków uwolnienia kursów waluty CHF. To na pracownikach banku spoczywał obowiązek informacyjny, zwłaszcza w zakresie ryzyka kursowego, którego niestety pozwana strona nie sprostała. Ostatecznie cały ciężar wahań na rynku walut został przerzucony na kredytobiorców. Pozwany bank nie wykazał, aby nabywał faktycznie walutę CHF, indeksacja miała wyłącznie wymiar matematyczny.

Umowa GE Money nieważna

Sąd w Bydgoszczy stwierdza nieważność kontrowersyjnej umowy
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 17 maja 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 1644/21:
  • ustalił, że umowa z bankiem BPH S.A., następcą prawnym GE Money Bank z 2005 roku jest w całości nieważna
  • zasądził na rzecz klientów 272 tys. zł wraz z odsetkami
  • pozwany bank zapłaci również 11.834 zł kosztów procesu.
Duży sukces kancelarii. Wygrana w sprawie problematycznej umowy GE Money Bank, w której kursy kupna i sprzedaży porównane były do kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, powiększone o marżę banku. Jeszcze przed kilkoma miesiącami sądy miały wątpliwości, czy z umowy kredytowej nie usuwać jedynie nieważnego zapisu o ustalanej arbitralnie marży banku i pozostawiać pozostałą część umowy w mocy.
 
W chwili obecnej sądy, w tym Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku coraz częściej potwierdzają, że wzór umowy GE Money bank powinien być uznany za nieważny. Nieprawidłowo skonstruowana klauzula indeksacyjna nie pozwala, aby umowa kredytowa mogła dalej być wykonywana, niezależnie od przywołanego kursu średniego NBP.
 
W tej sprawie sukces tym bardziej cieszy, gdyż na etapie procesu klienci przypomnieli sobie, iż ich wcześniejszy kredyt w innym banku również był kredytem indeksowanym do CHF. Pełnomocnik banku BPH S.A. próbował dowieźć przed sądem, że skoro klienci wzięli drugi kredyt frankowy, to ich doświadczenie i wiedza na temat kredytów walutowych zdecydowanie większa i mieli świadomość wahań kursowych. Udowodniliśmy jednak, że klienci nie wiedzieli o tym, że wzrost kursu CHF wpłynie znacząco na wartość ich zadłużenia. Klienci zdecydowali się na kolejny kredyt w CHF za namową pracownika banku. 

Nieważność umowy frankowej mBank

Sukces w sprawie frankowej w Bydgoszczy
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 17 maja 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 659/21:
  • ustalił, że umowa z mBank z 2008 roku jest w całości nieważna
  • zasądził na rzecz klientów 146 tys. zł wraz z odsetkami
  • pozwany bank zapłaci również 6.417 zł kosztów procesu
W sprawie przeprowadzono wideokonferencję, orzekał Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Rybarczyk.
Sąd podzielił argumentację kancelarii wyłożoną w pozwie i uwzględnił nasze roszczenia w całości. Tym samym Sąd nie dał wiary twierdzeniom pozwanego Banku, jakoby roszczenia powoda były już przedawnione a także temu, że powód został należycie poinformowany o ryzykach, jakie wiązały się z zawarciem kredytu frankowego.
 
Sąd podzielił naszą argumentację wskazującą na to, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest na tyle wadliwa, że zachodzą podstawy do ustalenia jej nieważności.

Umowa frankowa GE Money nieważna

Umowa nieważna po 2 miesiącach procesu

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy unieważnił umowę zawartą z bankiem GE Money Bank w 2008 roku. W wyroku z dnia  29 kwietnia 2022 roku w sprawie I C 273/22 zasądzono od Banku BPH na rzecz klientów kancelarii kwotę 162.745,89 zł oraz 11.834 zł kosztów zastępstwa procesowego, a więc całość kwoty dochodzonej w pozwie.

Frankowicze spod Bydgoszczy odetchnęli z ulgą, bo w chwili obecnej ich zadłużenie wobec banku wynosi ponad 30 tys. CHF. Pozytywny wyrok oznacza, że kredytobiorcy nie będą musieli spłacać już pozostałej kwoty zadłużenia. Wyrok nie jest prawomocny. Dopiero po jego uprawomocnieniu klienci będą mogli ostatecznie rozliczyć się z bankiem. W chwili złożenia pozwu spłacili ponad 160 tys. zł pomimo, że bank udzielił im kredytu w wysokości 145 tys. zł. Wyrok wydał sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Igor Zduński.

Problematyczna umowa GE Money Bank

Średni kurs NBP i marża banku

Umowy te zawierały problematyczny §17, w którym pobieżnie bank tłumaczył mechanizm przeliczania waluty CHF na PLN według kursów kupna sprzedaży. Z umowy wynikało, że kurs kupna określony był jako średni kurs NBP minus marża kupna. Z kolei kurs sprzedaży określany był jako średni kurs NBP plus marża sprzedaży. Nie tłumaczono jednak w jaki sposób ustalana jest wysokość marży doliczanej i odliczonej do wysokości kursu NBP.

Jak wskazywaliśmy już w pozwie, kredytobiorca faktycznie nie miał wpływu na wysokość kursu po jakim nastąpi wypłata kredytu oraz spłata poszczególnych rat. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, w szczególności wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2021 roku, nie jest możliwe utrzymanie niedozwolonych klauzul przy jednoczesnym wyeliminowaniu odesłania do marży kupna sprzedaży banku.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przychylił się do stanowiska kancelarii. Uznano, że bank nieprawidłowo odnosił się w umowach do tabel kursowych, nie określił w sposób precyzyjny mechanizmu indeksacji, a więc przeliczania CHF na PLN oraz nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego. Umowa frankowa oferowana przez GE Money Bank (obecnie Bank BPH) rażąco naruszała interes konsumentów, naruszała granice swobody umów i była sprzeczna z zasadą określoności świadczenia.

Odwiedź także blog:

Umowa frankowa Millennium nieważna

Wyrok po 2 miesiącach procesu

Sąd Okręgowy w dniu 29 kwietnia 2022 roku ustalił nieważność umowy z Bankiem Millennium z 2008 roku. Bank jest zobowiązany do zapłaty na rzecz klientów kancelarii kwoty 150.928,46 zł oraz 11.834 zł kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa nosi sygnaturę I C 272/22. Bydgoski sąd w 100% uznał roszczenia powodów, podzielił argumentację zaprezentowaną w pozwie i stwierdził nieważność umowy z bankiem Millennium.

Jako kancelaria podnieśliśmy szereg argumentów przemawiających za całkowitym upadkiem umowy Millenium, z którymi zgodził się Sąd. Umowa zawierała wadliwy mechanizm indeksacji,  naruszała prawo bankowe, zasadę określoności świadczeń i zasadę swobody umów. Wskazano, iż po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych nie da się wykonywać dalej umowy. W momencie podpisania umowy nie istniały przepisy dyspozytywne, które upoważniałby do uzupełnienia umowy. Sąd zasądził w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF zwrot wszystkich świadczeń zapłaconych przez naszych klientów oraz odsetki.  Wyrok jest nieprawomocny, czekamy na uzasadnienie i apelację banku.

Unieważnienie umowy Santander

Wyrok Sądu w Bydgoszczy

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2022 roku, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w osobie sędzi SSO Dorota Marszałkowiska ustalił nieistnienie stosunku prawnego, wynikającego z umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej w 2008 roku pomiędzy naszymi klientami a poprzednikiem prawnym pozwanego, Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Sąd zasądził również zwrot kwoty ponad 242 tys. złotych z odsetkami od dnia złożenia pozwu. Sąd nakazał również zwrot kwoty 11.817 złotych z tytułu kosztów procesu.

Jako kancelaria podnieśliśmy szereg argumentów przemawiających za całkowitym upadkiem umowy Santander. Wskazaliśmy na klauzule abuzywne i dowolne ustalania przez bank kursów kupna i waluty.

Dodatkowo wskazaliśmy na naruszenie art. 58 kc, 69 prawa bankowego, nierównomierne rozłożenia ciężaru ryzyka walutowego, nie wypełnienie obowiązku informacyjnego. Wykazaliśmy, że nawet bank nie wiedział de facto jakiego kredytu udziela bo posługuje się nomenklaturą dotyczącą kredytu denominowanego a w istocie mamy do czynienia z kredytem indeksowanym.

Jak zabezpieczyć interes właściciela nieruchomości:

Umowa z Raiffeisen nie istnieje

Kolejny sukces frankowiczów

 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdził nieważność umowy z EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen) i zasądził na rzecz naszych klientów kwotę ok. 75 tys. zł oraz 17 tys. CHF. Wyrok zapadł po ośmiu miesiącach od złożenia pozwu.

Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do występowania w umowie kredytowej, a w szczególności w regulaminie kredytu postanowień niedozwolonych dotyczących zasad przeliczania waluty.

Bydgoski sąd po stronie frankowiczów

Wyrok w sprawie z bankiem Raiffeisen

Przyznano również, że bank nie poinformował klientki w sposób prawidłowy o ryzyku walutowym, w szczególności czym są klauzule indeksacyjne i jak wygląda mechanizm przeliczania CHF na PLN i odwrotnie.

Sąd podkreślił, że pomimo, że bank jest profesjonalnym podmiotem na rynku finansowym, to przygotowując taki wzór umowy kredytowej, ryzykiem walutowym obciążył w całości kredytobiorcę, słabszą stronę stosunku zobowiązaniowego.

Sąd zasądził koszty zastępstwa procesowego od banku w wysokości 11.834 zł. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. Daniel Ostaszewski i adw. Rafał Przybyszewski

#wyrokfrankowy #frankowicze #Bydgoszcz #Sądwbydgoszczy #wyrokfrankowybydgoszcz 

 
Doświadczenie kancelarii w sprawach frankowych

Składamy kolejne pozwy frankowe i odnotowujemy kolejne wygrane z bankami. Działamy wspólnie w ramach zespołu kierowanego przez adwokata Daniela Ostaszewskiego. Łączymy doświadczenia po to, by skutecznie reprezentować frankowiczów przed sądami.

Dzięki ścisłej współpracy osiągamy kolejne sukcesy w sprawach frankowych. W skład zespołu kancelarii frankowej wchodzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, ekonomiści. Reprezentujemy frankowiczów na terenie Poznania, Warszawy, Bydgoszczy oraz innych miast w całym kraju. Zdobyliśmy wiele orzeczeń potwierdzających wadliwość umów powiązanych z CHF, a także EURO, które można zobaczyć tutaj (orzeczenia te są znane powszechnie oraz dostępne również na portalach orzeczeń sądów powszechnych

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285