Unieważnienie umowy frankowej po 2 miesiącach

Kancelaria Adwokacka w Bydgoszczy

Sąd w Bydgoszczy unieważnia dwie umowy frankowe już po dwóch miesiącach od złożenia pozwu. Tym razem proces frankowy z kretesem przegrał Millennium Bank i Bank BPH. Sąd zasądził na rzecz frankowiczów całość dochodzonej kwoty, co najważniejsze klienci nie muszą obawiać się już rosnącego zadłużenia we franku szwajcarskim.

W obu sprawach pozwy zostały złożone pod koniec lutego 2022 roku. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa, ale natychmiast wyznaczył termin rozprawy na 22 kwietnia 2022 roku. Wyrok po dwóch miesiącach procesu frankowego to wciąż nadzwyczajna sytuacja, która wynika przede wszystkim z harmonogramu pracy sędziego sprawozdawcy. Zamiast czekać na odpowiedź na pozew ze strony banku, sędzia od razu zakreślił termin w kalendarzu i wyznaczył rozprawę.

W przypadku spraw frankowych procesy przed polskimi sądami trwają najczęściej od 8 do 14 miesięcy. Wielu frankowiczów kancelarii, którzy zdecydowali się wytoczyć proces przeciwko bankowi w połowie 2021 roku do tej pory nie uzyskało jeszcze wyroku. Niektórzy sędziowie zmieniają jednak strategię procesu i w obliczu dziesiątek nowych pozwów frankowych, znacznie przyspieszają procedowanie. 

Nieważność umowy GE Money Bank

Wyrok na korzyść frankowiczów

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy unieważnił umowę zawartą z bankiem GE Money Bank w 2008 roku. W wyroku z dnia  29 kwietnia 2022 roku w sprawie I C 273/22 zasądzono od Banku BPH na rzecz klientów kancelarii kwotę 162.745,89 zł oraz 11.834 zł kosztów zastępstwa procesowego, a więc całość kwoty dochodzonej w pozwie.

Frankowicze spod Bydgoszczy odetchnęli z ulgą, bo w chwili obecnej ich zadłużenie wobec banku wynosi ponad 30 tys. CHF. Pozytywny wyrok oznacza, że kredytobiorcy nie będą musieli spłacać już pozostałej kwoty zadłużenia. Wyrok nie jest prawomocny. Dopiero po jego uprawomocnieniu klienci będą mogli ostatecznie rozliczyć się z bankiem. W chwili złożenia pozwu spłacili ponad 160 tys. zł pomimo, że bank udzielił im kredytu w wysokości 145 tys. zł. Wyrok wydał sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Igor Zduński.

Sprawdź swoją umowę frankową:

Problematyczna umowa GE Money Bank

Średni kurs NBP i marża banku

Umowy te zawierały problematyczny §17, w którym pobieżnie bank tłumaczył mechanizm przeliczania waluty CHF na PLN według kursów kupna sprzedaży. Z umowy wynikało, że kurs kupna określony był jako średni kurs NBP minus marża kupna. Z kolei kurs sprzedaży określany był jako średni kurs NBP plus marża sprzedaży. Nie tłumaczono jednak w jaki sposób ustalana jest wysokość marży doliczanej i odliczonej do wysokości kursu NBP.

Jak wskazywaliśmy już w pozwie, kredytobiorca faktycznie nie miał wpływu na wysokość kursu po jakim nastąpi wypłata kredytu oraz spłata poszczególnych rat. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, w szczególności wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2021 roku, nie jest możliwe utrzymanie niedozwolonych klauzul przy jednoczesnym wyeliminowaniu odesłania do marży kupna sprzedaży banku.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przychylił się do stanowiska kancelarii. Uznano, że bank nieprawidłowo odnosił się w umowach do tabel kursowych, nie określił w sposób precyzyjny mechanizmu indeksacji, a więc przeliczania CHF na PLN oraz nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego. Umowa frankowa oferowana przez GE Money Bank (obecnie Bank BPH) rażąco naruszała interes konsumentów, naruszała granice swobody umów i była sprzeczna z zasadą określoności świadczenia.

Umowa frankowa Millennium nieważna

Wyrok po 2 miesiącach procesu

Sąd Okręgowy w dniu 29 kwietnia 2022 roku ustalił nieważność umowy z Bankiem Millennium z 2008 roku. Bank jest zobowiązany do zapłaty na rzecz klientów kancelarii kwoty 150.928,46 zł oraz 11.834 zł kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa nosi sygnaturę I C 272/22. Bydgoski sąd w 100% uznał roszczenia powodów, podzielił argumentację zaprezentowaną w pozwie i stwierdził nieważność umowy z bankiem Millennium.

Jako kancelaria podnieśliśmy szereg argumentów przemawiających za całkowitym upadkiem umowy Millenium, z którymi zgodził się Sąd. Umowa zawierała wadliwy mechanizm indeksacji,  naruszała prawo bankowe, zasadę określoności świadczeń i zasadę swobody umów. Wskazano, iż po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych nie da się wykonywać dalej umowy. W momencie podpisania umowy nie istniały przepisy dyspozytywne, które upoważniałby do uzupełnienia umowy. Sąd zasądził w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF zwrot wszystkich świadczeń zapłaconych przez naszych klientów oraz odsetki.  Wyrok jest nieprawomocny, czekamy na uzasadnienie i apelację banku.
Kancelaria frankowa - którą wybrać?

Profesjonalna kancelaria frankowa posiada w swoim zespole adwokatów lub radców, ekonomistę bankowego, często również mediatora. Warto korzystać z kancelarii, które mogą “pochwalić się” wyrokami w sprawach frankowych lub innymi korzystnymi orzeczeniami. Orzeczenia są dostępne powszechnie w internecie na stronach portalu orzeczeń sądów powszechnych- warto zatem sprawdzić sukcesy danej kancelarii frankowej.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285