Prawomocne wyroki frankowiczów

Wyroki korzystne dla frankowiczów już prawomocne! Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddala apelacje banków, tym samym stwierdza, że wyroki Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ustalające nieważność umowy są nieważne. To ostateczne zakończenie procesu frankowego i zwycięstwo kredytobiorców.

Wyroki Sądu w Bydgoszczy prawomocne

Frankowicze wygrywają nawet 97% spraw sądowych. Banki jednak odwołują się od wyroków ustalających nieważność umów frankowych. Apelacje od wyroków Sądu Okręgowego w Bydgoszczy rozpatruje Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 

Poniżej prezentujemy korzystne wyroki Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, które dotyczą klientów naszej kancelarii. Sąd apelacyjny oddalił apelację banków, co oznacza, że wyrok unieważniający umowę kredytową stał się prawomocny. Zdecydowana większość to ustalenia nieważności umów a także zwrot wszystkich środków uiszczonych w okresie kredytowania wraz z odsetkami ustawowymi.

Sukces w sprawie przedsiębiorcy

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 12.04.2024

Bank Raiffeisen przegrywa prawomocnie, apelacja banku oddalona. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2023 roku (I C 695/22) zasądzający na rzecz kredytobiorcy ponad 360 tys. zł jest prawomocny. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 12 kwietnia 2024 roku (V ACa 1304/23) oddalił w całości apelację pełnomocników banku.

Wielu kredytobiorców frankowych rozważających wytoczenie powództwa przeciwko bankowi zastanawia się czy zarejestrowanie działalności gospodarczej w nieruchomości, na którą zaciągnięty został kredyt, może prowadzić do utraty statusu konsumenta. Odpowiedź na to pytanie nadeszła z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku!

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego na kwotę 308.834,80 zł, zawartej w 2006 roku z EFG Eurobank Ergasias S. A. (obecnie: Bank Raiffeisen). Powódka zaciągnęła kredyt na budowę domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje do dnia dzisiejszego. Jednocześnie powódka jest lekarzem prowadzącym działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod adresem kredytowanej nieruchomości. W domu powódki nigdy nie świadczono usług medycznych, nieruchomość nie była też przystosowana do takiej działalności. Sąd doszedł do wniosku, że oceniać należy dominujący charakter umowy i nie miał wątpliwości, że powódka posiada status konsumenta. Kredyt zaciągnięty został na cele mieszkaniowe w całości, a sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości nie może mieć wpływu na ocenę wadliwości umowy.

Bank Millennium prawomocnie przegrywa

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 13.03.2024

Kolejny prawomocny wyrok  przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Sąd odwoławczy nie miał wątpliwości, że umowa z bankiem Millennium jest od początku nieważna. Tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2023 r. sygn. akt I C 509/22 zasądzający na rzecz kredytobiorców kwotę 130 tys. zł stał się prawomocny

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości apelację pełnomocników banku w wyroku z 13 marca 2024 roku (I ACa 909/23).

Rozliczenie po prawomocnym wyroku

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 15.02.2024

Wygrana z PKO BO w sprawie kredytu Nordea-Habitat! Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku w całości, wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 11 października 2022 roku jest prawomocny (I C 172/22). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców niemal 100 tys. zł. Wyrok prawomocny oddalający apelację w sprawie I ACa 66/23 zapadł 15 lutego 2024 roku.

Sprawa dotyczyła kredytu denominowanego zaciągniętego w 2008 roku na kwotę 56 tys. CHF. zł. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że wzór umowy proponowany przez Nordea Bank Polska zawiera klauzule niedozwolone, a kredytobiorcy nie byli poinformowani z jakim ryzykiem wiąże się zaciągnięcie kredytu w walucie obcej.

Kredytobiorcy rozliczyli się z bankiem na podstawie zawartego po prawomocnym wyroku porozumienia kompensacyjnego. Dokonano potrącenia świadczeń stron, a na rachunkach kredytobiorców pozostało kilkadziesiąt tysięcy złotych, które stanowiły odsetki zasądzone w procesie.

Prawomocna wygrana z bankiem Millennium

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18.01.2024

Prawomocne orzeczenie unieważniające umowę kredytową z Bankiem Millennium. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2023 roku (I C  473/22) zasądzający na rzecz kredytobiorców niemal 38 tys. zł i 17 tys. CHF jest prawomocny. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości apelację pełnomocników banku w wyroku z 18 stycznia 2024 roku (I ACa 859/23).

Bank BPH przegrywa. Wyrok bydgoskiego Sądu prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 22.12.2023
Umowa z Millenium Bank z 2004 roku nieważna w całości, Sąd zasądza na rzecz klientów ponad 100 tys. zł. Dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie V ACa 693/23 Sąd Apelacyjny w Gdańsku również oddalił apelację banku, tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy unieważniający umowę stał się prawomocny.
Sąd oddalił zgłaszany przez bank zarzut zatrzymania.

Wygrana frankowiczów z Bydgoszczy

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 8.11.2023

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2022 r. sygn. akt I C 584/21 zasądzający na rzecz kredytobiorców kwotę 261.909 zł. Kredytobiorcy wcześniej, w trakcie procesu sprzedali mieszkanie i spłacili kredyt, dlatego Sąd w sentencji wyroku wyłącznie zasądził na ich rzecz sumę wszystkich rat. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z tzw. przesłankowym ustaleniem nieważności.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości apelację pełnomocników banku w wyroku z 8 listopada 2023 roku (I ACa 2099/22). Sąd zmienił wyłącznie sentencję wyroku Sądu Okręgowego co do zasądzenia żądanej kwoty łącznie, a nie solidarnie. 

Millennium prawomocnie przegrywa

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 23.08.2023

Umowa z Bankiem Millennium nieważna. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2023 roku (I C 615/22) zasądzający na rzecz kredytobiorców niemal 315 tys. zł jest prawomocny. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości apelację pełnomocników banku w wyroku z 23 sierpnia 2023 roku (V ACa 475/23).

Proces frankowy - krok po kroku

Przeczytaj darmowy e-book dla frankowiczów

300 tys. zł na koncie po spłaconym kredycie

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 10.08.2023

Wygrana z mBankiem w sprawie spłaconego kredytu! Po 10 latach od spłaty bank zwraca niemal 300 tys. zł.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku w całości, wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 29 sierpnia 2022 roku jest prawomocny (I C 894/21). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców 70.947,30 zł oraz 93.589,01 CHF. Wyrok prawomocny oddalający apelację w sprawie I ACa 2012/22 zapadł 10 sierpnia 2023 roku.

Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego zaciągniętego w 2008 roku na kwotę 215 tys. zł. Pomimo, że w listopadzie 2013 roku kredytobiorcy w całości spłacili kredyt, to w kwietniu 2021 roku zdecydowali się na skierowanie pozwu o zapłatę. Sąd Okręgowy w Toruniu uznał, że wzór umowy proponowany przez mBank zawiera klauzule niedozwolone, a kredytobiorcy nie byli poinformowani z jakim ryzykiem wiąże się zaciągnięcie kredytu w walucie obcej.

Prawomocna wyrok w sprawie Raiffeisen

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 10.08.2023

Bank Raiffeisen przegrywa prawomocnie, apelacja banku oddalona. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 10 sierpnia 2023 roku wydał wyrok w sprawie I ACa 2177/22. Umowa kredytowa z 2006 roku została unieważniona wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 4 października 2022 roku w sprawie I C 706/22.

Prawomocny wyrok pomimo kwestionowanego statusu konsumenta

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 30.06.2023
Sąd zasądził na rzecz klientów banku BPH niemal 300 tys. zł. Umowa frankowa GE Money Bank z 2004 roku została uznana za nieważną. 30 czerwca Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, wyrok jest prawomocny.
 
Sprawa była szczególnie skomplikowana, bo zakwestionowano status konsumentów. Klienci wydatkowali środki na budowę domu, w części również na spłatę innych kredytów i zobowiązań, w tym kredyt złotówkowy przeznaczony w części na siedzibę przedsiębiorstwa. Przed sądem udało się przeforsować stanowisko, że bezpośredni celem kredytu było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a jedynie pośrednio w małej części spłacono inne zobowiązania kredytobiorców.
 
Ponadto, bank wskazywał na prawnicze wykształcenie kredytobiorców i rzekomą wyższą świadomość klientów co do ryzyka walutowego. W toku procesu udało się wykazać, że to pracownicy banku nie dochowali obowiązkowi informacyjnemu w zakresie poinformowania klientów o skutkach wahań kursowych. W tym przypadku wykształcenie konsumentów nie ma znaczenia.

Bank BPH przegrywa. Wyrok bydgoskiego Sądu prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 30.06.2023
Umowa z GE Money Bank z 2007 roku nieważna w całości, Sąd zasądza na rzecz klientów ponad 200 tys. zł. Dnia 30 czerwca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku również oddalił apelację banku, tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy unieważniający umowę stał się prawomocny.
Sąd oddalił zgłaszany przez bank zarzut zatrzymania.

Prawomocna wygrana z Raiffeisen po roku

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 2.06.2023
Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddala apelację banku w sprawie V ACa 257/23. Oznacza to, że wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2022 roku jest prawomocny. Powództwo zostało skierowane do sądu dnia 19 maja 2022 roku.
 
Sąd unieważnił umowę zawartą w 2007 roku z EFG Eurobank Ergasias, później Raiffeisen Bank. Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii 161 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd zasądził również zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834 zł. Sprawa przed Sądem Okręgowym nosi sygnaturę I C 660/22.
 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku przyznał, że umowa jest nieważna z uwagi na zawieranie klauzul niedozwolonych. Klienci nie zostali rzetelnie poinformowani przez pracowników banku, że ponoszą w całości niczym nieograniczone ryzyko kursowe. Nie byli też uprzedzeni, że bank do przeliczania wypłaconej kwoty kredytu oraz rat kredytu będzie korzystał z własnych kursów ustalanych w tabeli kursowej.
Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłaszanego przez bank.

Raiffeisen przegrywa prawomocnie

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 31.03.2023

Frankowicze z Bydgoszczy wygrali z Raiffeisen Bank. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 marca 2023 roku oddalił apelację banku Raiffeisen, sygn. I ACa 627/22.

Utrzymano w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2022 roku, sygn. akt I C 774/21, w którym ustalono nieważność umowy z EFG Eurobank Ergasias S.A. oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców 74.967,25 zł oraz 17.074,13 CHF. Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 23 lipca 2021 roku.

Prawomocny wyrok po 13 miesiącach

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 8.03.2023
Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddala apelację banku i ostatecznie stwierdza nieważność umowy z bankiem Millennium. 8 marca 2023 roku ogłoszono wyrok w sprawie V ACa 724/22. Prawomocny wyrok ogłoszono po niemal 13 miesiącach od złożenia pozwu.
 
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 17 maja 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 659/21:
  • ustalił, że umowa z mBank z 2008 roku jest w całości nieważna
  • zasądził na rzecz klientów 146 tys. zł wraz z odsetkami
  • pozwany bank zapłaci również 6.417 zł kosztów procesu
W sprawie przeprowadzono wideokonferencję, orzekał Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Rybarczyk.
Sąd podzielił argumentację kancelarii wyłożoną w pozwie i uwzględnił nasze roszczenia w całości. Tym samym Sąd nie dał wiary twierdzeniom pozwanego Banku, jakoby roszczenia powoda były już przedawnione a także temu, że powód został należycie poinformowany o ryzykach, jakie wiązały się z zawarciem kredytu frankowego.
 
Sąd podzielił naszą argumentację wskazującą na to, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest na tyle wadliwa, że zachodzą podstawy do ustalenia jej nieważności.
 

Zwycięstwo z mBank

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 8.03.2023

Sąd Apelacyjny w Gdańsku 8 marca 2023 roku oddalił apelację mBanku w sprawie frankowiczów z Bydgoszczy. Oznacza to, że wyrok sądu pierwszej instancji stał się prawomocny. 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 17 maja 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 659/21:
  • ustalił, że umowa z mBank z 2008 roku jest w całości nieważna
  • zasądził na rzecz klientów 146 tys. zł wraz z odsetkami
  • pozwany bank zapłaci również 6.417 zł kosztów procesu
W sprawie przeprowadzono wideokonferencję, orzekał Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Rybarczyk.
Sąd podzielił argumentację kancelarii wyłożoną w pozwie i uwzględnił nasze roszczenia w całości. Tym samym Sąd nie dał wiary twierdzeniom pozwanego Banku, jakoby roszczenia powoda były już przedawnione a także temu, że powód został należycie poinformowany o ryzykach, jakie wiązały się z zawarciem kredytu frankowego.
 
Sąd podzielił naszą argumentację wskazującą na to, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest na tyle wadliwa, że zachodzą podstawy do ustalenia jej nieważności.
Co stanie się, jeżeli nie zgłoszę się na przesłuchanie?

Jeżeli wyrok zostaje utrzymany przez Sąd II instancji, wówczas bank ma obowiązek natychmiastowej wypłaty kwoty zasądzonej przez Sąd wraz z odsetkami oraz kosztami. Banki, co do zasady, dobrowolnie wypłacają środki. Po wygranym procesie, strony muszą się rozliczyć ze wzajemnie spełnionych świadczeń. W tym zakresie wzywa się bank do zapłaty nie tylko kwot, jakie zostały wskazane w treści wyroku, ale także tych, które kredytobiorca zapłacił w okresie trwania procesu. Dodatkowo w wezwaniu dokonuje się kapitalizacji odsetek, wskazując konkretną kwotę, jaką dochodzi się z tego tytułu. Jeżeli bank dobrowolnie nie zapłaci należnej kwoty, prawomocny wyrok jest tytułem wykonawczym i na jego podstawie można prowadzić egzekucję komorniczą.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285