Prawomocne wyroki frankowiczów

franki wyroki Bydgoszcz

Wyroki korzystne dla frankowiczów już prawomocne! Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddala apelacje banków, tym samym stwierdza, że wyroki Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ustalające nieważność umowy są nieważne. To ostateczne zakończenie procesu frankowego i zwycięstwo kredytobiorców.

Wyroki Sądu w Bydgoszczy prawomocne

Frankowicze wygrywają nawet 97% spraw sądowych. Banki jednak odwołują się od wyroków ustalających nieważność umów frankowych. Apelacje od wyroków Sądu Okręgowego w Bydgoszczy rozpatruje Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 

Poniżej prezentujemy korzystne wyroki Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, które dotyczą klientów naszej kancelarii. Sąd apelacyjny oddalił apelację banków, co oznacza, że wyrok unieważniający umowę kredytową stał się prawomocny. Zdecydowana większość to ustalenia nieważności umów a także zwrot wszystkich środków uiszczonych w okresie kredytowania wraz z odsetkami ustawowymi.

Proces frankowy - krok po kroku

Przeczytaj darmowy e-book dla frankowiczów

Prawomocny wyrok po 13 miesiącach

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 8.03.2023
Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddala apelację banku i ostatecznie stwierdza nieważność umowy z bankiem Millennium. 8 marca 2023 roku ogłoszono wyrok w sprawie V ACa 724/22. Prawomocny wyrok ogłoszono po niemal 13 miesiącach od złożenia pozwu.
 
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 17 maja 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 659/21:
  • ustalił, że umowa z mBank z 2008 roku jest w całości nieważna
  • zasądził na rzecz klientów 146 tys. zł wraz z odsetkami
  • pozwany bank zapłaci również 6.417 zł kosztów procesu
W sprawie przeprowadzono wideokonferencję, orzekał Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Rybarczyk.
Sąd podzielił argumentację kancelarii wyłożoną w pozwie i uwzględnił nasze roszczenia w całości. Tym samym Sąd nie dał wiary twierdzeniom pozwanego Banku, jakoby roszczenia powoda były już przedawnione a także temu, że powód został należycie poinformowany o ryzykach, jakie wiązały się z zawarciem kredytu frankowego.
 
Sąd podzielił naszą argumentację wskazującą na to, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest na tyle wadliwa, że zachodzą podstawy do ustalenia jej nieważności.
 

Zwycięstwo z mBank

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 8.03.2023

Sąd Apelacyjny w Gdańsku 8 marca 2023 roku oddalił apelację mBanku w sprawie frankowiczów z Bydgoszczy. Oznacza to, że wyrok sądu pierwszej instancji stał się prawomocny. 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 17 maja 2022 roku wydał wyrok w sprawie I C 659/21:
  • ustalił, że umowa z mBank z 2008 roku jest w całości nieważna
  • zasądził na rzecz klientów 146 tys. zł wraz z odsetkami
  • pozwany bank zapłaci również 6.417 zł kosztów procesu
W sprawie przeprowadzono wideokonferencję, orzekał Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Rybarczyk.
Sąd podzielił argumentację kancelarii wyłożoną w pozwie i uwzględnił nasze roszczenia w całości. Tym samym Sąd nie dał wiary twierdzeniom pozwanego Banku, jakoby roszczenia powoda były już przedawnione a także temu, że powód został należycie poinformowany o ryzykach, jakie wiązały się z zawarciem kredytu frankowego.
 
Sąd podzielił naszą argumentację wskazującą na to, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest na tyle wadliwa, że zachodzą podstawy do ustalenia jej nieważności.
Co stanie się, jeżeli nie zgłoszę się na przesłuchanie?

Jeżeli wyrok zostaje utrzymany przez Sąd II instancji, wówczas bank ma obowiązek natychmiastowej wypłaty kwoty zasądzonej przez Sąd wraz z odsetkami oraz kosztami. Banki, co do zasady, dobrowolnie wypłacają środki. Po wygranym procesie, strony muszą się rozliczyć ze wzajemnie spełnionych świadczeń. W tym zakresie wzywa się bank do zapłaty nie tylko kwot, jakie zostały wskazane w treści wyroku, ale także tych, które kredytobiorca zapłacił w okresie trwania procesu. Dodatkowo w wezwaniu dokonuje się kapitalizacji odsetek, wskazując konkretną kwotę, jaką dochodzi się z tego tytułu. Jeżeli bank dobrowolnie nie zapłaci należnej kwoty, prawomocny wyrok jest tytułem wykonawczym i na jego podstawie można prowadzić egzekucję komorniczą.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285