Frankowicze skarżą się do UOKiK

 

Prawnicy reprezentujący frankowiczów złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zawiadomienie ma dzisiejszą datę (8 października) i dotyczy mBanku. Prawnicy twierdzą, że jego praktyki miały polegać na rozsyłaniu do kredytobiorców frankowych wezwań do zapłaty, w których bank domaga się zwrotu całego wypłaconego im kapitału kredytu oraz kwoty będącej opłatą na rzecz banku za to, że klienci przez lata korzystali z udostępnionego im kapitału (chodzi o sytuację, w której sąd stwierdza nieważność umowy frankowej, a takie orzeczenia obecnie dominują).

Prawnicy wnoszą o wszczęcie wobec banku przez UOKiK postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chcą, aby urząd sprawdził czy mBank narusza obowiązki udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji oraz czy stosuje „nieuczciwe praktyki rynkowe obejmujące wprowadzenie konsumentów w błąd, zastraszanie ich w sposób agresywny oraz stosowanie nacisku, który w znaczny sposób może ograniczyć swobodę wyboru i proces decyzyjny przeciętnego konsumenta”.

CZYTAJ DALEJ