Klauzule abuzywne w umowach Millennium

Spłacach kredyt frankowy w banku Millennium? Zastanawiasz się, czy Twoja umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule umowne? Czy masz szansę na unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu? Sprawdź, czy w Twojej umowie znajdują się następujące klauzule abuzywne.

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki stosowały wobec kredytobiorców frankowych. Frankowicze bardzo często w ten sposób płacili wyższe raty niż powinni, a saldo zadłużenia zamiast maleć rosło.

Klauzule abuzywne dotyczą zazwyczaj zastosowania kursu kupna waluty przy wypłacie kredytu oraz kursu sprzedaży podczas spłaty kredytu. W ten sposób bank uzyskiwał dodatkowe wynagrodzenie oprócz oprocentowania czy prowizji.

Stosowanie klauzul przez banki uznane zostało przez sądy nieuczciwe i prowadzące do nieważności umów kredytów frankowych.

Umowa frankowa z 2005 roku

MILLEKREDYT DOM
 • § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem
  CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu
  uruchomienia kredytu lub transzy.”

 

 • § 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z
  złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu
  płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

 

 • § 9 pkt. 9) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu
  udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe X zł, stanowi ubezpieczenie
  kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy na podstawie
  umowy zawartej z przez Bank Millenium S.A. z TUiR CIGNA STU S.A.”
  § 9 pkt. 10) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w
  wysokości X zł. za pierwszy 36-miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.”

 

 • § 9 pkt. 11) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu
  udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż X zł, Kredytobiorca
  zobowiązany jest do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-miesieczny okres
  udzielonej Bankowi przez TUiR CIGNA STU S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym
  Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na piśmie.”

Odwiedź także blog:

Umowy z 2006 i 2007 roku

Umowy frankowe w banku Millennium
 • § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem
  CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu
  uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy
  kredytu wypłaconego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o
  wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w
  PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej
  w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu, transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego
  kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.”

 

 • § 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu CHF ustaloną zgodnie z § 2 w
  złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu
  płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

 

 • § 9 ust. 7 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu
  udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe X zł, stanowi ubezpieczenie
  kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy na podstawie
  umowy zawartej z przez Bank Millenium S.A. z TUiR CIGNA STU S.A.”

 

 • § 9 ust. 8 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w
  wysokości X zł. za pierwszy 36-miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.”

 

 • § 9 ust. 9 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu
  udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż X zł, Kredytobiorca
  zobowiązany jest do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-miesieczny okres
  udzielonej Bankowi przez TUiR CIGNA STU S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym
  Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na piśmie.”

Umowa z 2008 roku

Klauzule abuzywne w umowach Millennium
 • § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem
  CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu
  uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy
  kredytu wypłaconego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o
  wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w
  PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej
  w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu, transzy, przy czym zmiany kursów
  walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego
  kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.”

 

 • § 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu CHF ustaloną zgodnie z § 2 w
  złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu
  płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

 

 • § 9 ust. 7 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu
  udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe X zł, stanowi ubezpieczenie
  kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy na podstawie
  umowy zawartej z przez Bank Millenium S.A. z TU InterRisk S.A.”

 

 • § 9 ust. 8 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w
  wysokości X zł.za pierwszy 36-miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.”

 

 • § 9 ust. 9 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu
  udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż X zł, Kredytobiorca
  zobowiązany jest do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-miesieczny okres
  udzielonej Bankowi przez TU InterRisk S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym
  Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na piśmie.”

Kredyty frankowe w Millennium

Czy warto pozwać bank Millennium?

Bank Millennium jest jednym z banków, które udzieliły największej liczby kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego. Aktualnie Bank Millennium rozsyła do swoich klientów propozycje przewalutowania kredytu po preferencyjnym kursie (zwykle 1 CHF = 3,15-3,30 zł). Wielu kredytobiorcom daje to jednak do myślenia. Bo skoro Bank, sam z siebie, oferuje mi przewalutowanie kredytu frankowego po kursie znacznie odbiegającym od kursu średniego, to oznacza to, że z moją umową kredytu frankowego musi być coś nie tak. W przeciwnym wypadku Bank nie dążyłby do zawarcia porozumienia w tym przedmiocie.

Pozew o ustalenie nieważności

Nieważne umowy banku Millennium

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na datę zawarcia umowy frankowej. Zdecydowana większość kredytów zawartych z Bankiem Millennium w okresie od 2004 do 2008 r. jest wadliwa. Wynika to z tego, że Bank Millennium stosował wówczas wzorce umowne, które zawierały tzw. postanowienia niedozwolone. Jeśli nasza umowa została zawarta w ww. okresie to jest to wysoce prawdopodobne, że jest ona nieważna.

Z statystyk wynika, że Bank Millennium przegrywa obecnie większość spraw, które są prowadzone z jego udziałem. Według doniesień medialnych współczynnik przegranych spraw wynosi ok 92 % (przy 4 % spraw wygranych). To dobre informacje dla klientów Banku Millenium, którzy zdecydowali się pozwać ten bank.

Decydując się na pozwanie Banku Millennium powinniśmy to robić z bardzo dużą rozwagą. Przed podjęciem decyzji powinniśmy oszacować nie tylko korzyści jakie możemy odnieść, ale także ryzyko jakie wiąże się z procesem. Jeśli przystąpimy nieprzygotowani do procesu, nie przeanalizujemy uprzednio swojej umowy kredytu frankowego, a zwłaszcza jeśli nie ustalimy tego czy posiadamy status konsumenta, to może się okazać, że przegramy sprawę.

Odpowiednie przygotowanie do procesu oraz wyeliminowanie potencjalnych ryzyk będzie kluczem do sukcesu i uwolnienia się od kredytu frankowego.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285