Uchwała frankowa Sądu Najwyższego

Doskonałe wieści dla frankowiczów! Po trzech latach oczekiwania Sąd Najwyższy wydał ostateczną uchwałę, która miała rozwiać najważniejsze wątpliwości prawników. Rozstrzygnięcie Sądu jest zdecydowanie prokonsumenckie i będzie orężem kredytobiorców w procesach z bankami.

25 kwietnia 2024 roku Sądu Najwyższy wydał uchwałę w sprawie III CZP 25/22. Wyrok ma przełomowe znaczenie dla frankowiczów i ostatecznie rozwiewa wątpliwości w podobnych sprawach. 

Oto najważniejsze tezy stanowiska Sądu Najwyższego:

Niedozwolonych postanowień umownych nie można zastępować innymi postanowieniami, np. tymi odnoszącymi się do średniego kursu NBP,

Gdy sąd stwierdza, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia dotyczące wadliwego przeliczania kursu, umowa nie wiąże kredytobiorców w pozostałym zakresie

Obowiązująca jest teoria dwóch kondykcji, korzystna dla frankowiczów

Okres przedawnienia roszczeń banku powinien być liczony od momentu, kiedy kredytobiorca zakwestionował nieważność umowy

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz waloryzacja kapitału nie należy się stronom umowy

Odwiedź także blog:

Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. Konsument może żądać zwrotu całości spłaconych rat kredytu niezależnie od tego „czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku. To potwierdzenie korzystnego dla frankowiczów stanowiska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym teoria dwóch kondykcji jest teorią prawidłową.

Specjaliści od spraw frankowych twierdzą, że  uchwała frankowa Sądu Najwyższego będzie stanowiła potwierdzenie dotychczasowej praktyki sądów, które już wielokrotnie ustalały nieważność umów kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego.

Celem sędziów nie jest tworzenie prawa, a jedynie wskazywanie jego właściwej interpretacji. W konsekwencji, jeśli zachodzą podstawy do ustalenia nieważności danej umowy kredytu to umowa ta będzie nieważna z mocy samego prawa, a nie z uwagi na takie, czy też inne stanowisko Sądu Najwyższego.

Prawnicy podkreślają, że  aktualnie brak jest jakichkolwiek przesłanek do tego, aby wstrzymywać się z dochodzeniem swoich roszczeń przed sądem. Sąd Najwyższy chce ujednolicić orzecznictwo, które już teraz ukierunkowane jest mocno w stronę konsumentów.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285