Na czwartek, 2 września wyznaczono termin kontynuacji posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, podczas którego Izba ta ma rozpoznać przedstawione przez I prezes SN Małgorzatę Manowską sześć zagadnień prawnych, dotyczących rozbieżności, które ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Posiedzenie ma się odbyć w trybie niejawnym.

CZYTAJ WIĘCEJ