Sprawy karne – Adwokat Bydgoszcz

Gdy organy ścigania stawiają zarzuty pomoc prawna adwokata staje się niezbędna. Prawnik z odpowiednim doświadczeniem zawodowym w sprawach karnych jest dużym wsparciem w procesie obrony. Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej w procesie karnym. Dowiedz się, na jakim etapie pomoc adwokata jest niezbędna.

W sprawach karnych jedna błędna decyzja już na początku postępowania może mieć diametralne znaczenie dla sprawy. Doświadczony adwokat pomoże uniknąć komplikacji określi potrzebne w sprawie dowody i zanalizuje zebrany w sprawie materiał dowodowy. Tylko właściwe zapoznanie się ze sprawą pozwala na opracowanie skutecznej linii obrony w sprawach karnych.

Obrona w sprawach karnych

Pomoc prawna

Nie ulega wątpliwości, że pomoc doświadczonego adwokata pozwala zminimalizować ewentualną dolegliwość karną. Już na początku współpracy prawnik przedstawi możliwe scenariusze i ewentualne konsekwencje, które wynikają z przepisów postępowania karnego. W przypadku przyznania się podejrzanego do winy istnieją szanse wynegocjowania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze.

Adwokat w sprawach karnych przygotuje odwołanie od wszystkich postanowień organów ścigania oraz zweryfikuje ich słuszność i zgodność z przepisami prawa. Nadrzędną rolą prawnika w sprawach karnych jest stanie na straży naczelnej zasady prawa karnego – domniemanie niewinności.

Kiedy adwokat jest niezbędny?

Wsparcie od pierwszej czynności

Już przy pierwszej czynności organów ścigania każdy podejrzany ma prawo do kontaktu z adwokatem. To niezwykle istotne, aby pomoc prawna w sprawach karnych była udzielona już od samego początku postępowania. Doświadczony adwokat może skutecznie pomóc pod warunkiem, że występuje w sprawie od początku i czuwa nad przebiegiem postępowania.

Wiele osób nawiązuje kontakt z prawnikiem wtedy, gdy otrzymuje wezwanie na przesłuchanie przez policję w charakterze podejrzanego. Przy zatrzymaniu przez policję, zanim dojdzie do pierwszego przesłuchania warto zażądać umożliwienia kontaktu z adwokatem. W tym przypadku z prośbą o pomoc prawną mogą zwrócić się do prawnika osoby najbliższe dla podejrzanego, a więc małżonek, rodzeństwo lub dzieci. Gdy adwokat pozna sprawę od samego początku, pozwoli to uniknąć wielu błędów, jakie może nieświadomie popełnić osoba podejrzana. To niezbędny warunek opracowania skutecznej w danej sytuacji taktyki obrończej.

Pierwsze przesłuchanie podejrzanego

Pomoc profesjonalisty

Od czego zacząć?

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym działa na podstawie udzielonego przez klienta upoważnienia do obrony. W przypadku zatrzymania przez policję lub tymczasowego aresztowania upoważnienia może udzielić również inna osoba (najczęściej członkowie rodziny), co podejrzany musi później potwierdzić. Adwokat zgłasza się do Prokuratury lub na Policję, która prowadzi sprawę, wnosi o zapoznanie z aktami i dokonuje ich analizy. 

Adwokat karny może wziąć udział w czynnościach przesłuchania jako obrońca, może zadawać pytania, dbać o zgodne z przepisami protokołowanie przebiegu czynności procesowej. Rolą adwokata karnego jest również składanie odpowiednich wniosków w celu zapewnienia ochrony praw i interesów, w tym wniosków dowodowych. Adwokat Rafał Przybyszewski posiada doświadczenie w obronie podejrzanych i oskarżonych przed bydgoską prokuraturą. Występował w wielu procesach karnych w charakterze obrońcy, w większości w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy lub Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

Gdy sprawa karna trafi na sądową wokandę, po skierowaniu aktu oskarżenia, adwokat występuje na rozprawach w charakterze obrońcy, może zadawać pytania świadkom, biegłym, innym stronom postępowania oraz składać wnioski i zastrzeżenia. Prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych pomogą w sformułowaniu prawidłowych wniosków dowodowych. Na końcu postępowania karnego rolą adwokata jest ustne podsumowanie procesu w wygłoszonej mowie końcowej. 

Kancelaria Adwokacka w Bydgoszczy

Pomoc w sprawach karnych

Najważniejszym zadaniem adwokata jest przygotowanie prawidłowej linii obrony, opartej na wnikliwie przeanalizowanym materiale dowodowym i rzeczowych argumentach. Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w obronie klientów oskarżonych o popełnienie pospolitych przestępstw, takich jak jazda pod wpływem alkoholu, posiadanie środków odurzających, groźby karalne, oszustwa, kradzieże, przestępstwa gospodarcze, rozboje i pobicia, niealimentacja, zniesławienia czy pomówienia.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285