Dozór elektroniczny zamiast więzienia

System dozoru elektronicznego Bydgoszcz SDE

Akt oskarżenia, proces i kara więzienia. System dozoru elektronicznego jest szansą dla oskarżonych na uniknięcie odsiadki. Zamiast całkowitego pozbawienia wolności, mogą odbywać karę we własnym domu, a przy tym wykonywać codzienne obowiązki rodzinne i zawodowe. Z dobrodziejstwa nie mogą jednak skorzystać skazani za najpoważniejsze przestępstwa.

Wyrok i kara pozbawienia wolności nie zawsze oznacza izolacji w strzeżonym zakładzie karnym. Celem orzeczonej kary jest resocjalizacja, dzięki której skazany ma zrozumieć szkodliwość swojego postępowania i powstrzymać się od powrotu do przestępstwa w przyszłości. W wielu przypadkach cele udaje się osiągnąć bez konieczności zamykania skazanego w więzieniu. Dobrodziejstwem dla skazanych jest system dozoru elektronicznego.

Odwiedź także blog:

Wniosek o obrączkę

Warunki dozoru elektronicznego

Zamiast więziennych krat skazany może odbywać karę we własnym domu. W określonych godzinach może opuszczać dom po to, by bez przeszkód pracować, wykonywać obowiązki rodzinne i wypoczywać. Wolność skazanego jest jednak ograniczona. Na nodze zamontowany jest elektroniczny nadajnik, który przez całą dobę monitoruje lokalizację.

Jeżeli skazany opuści własny dom w porze nocnej i naruszy harmonogram, włączy się alarm i powiadomienie sędziego i kuratora. Skazany jest pod ścisłą kontrolą sądu i kuratora. Gdy urządzenie monitorujące wykryje brak tzw. obrączki, sąd uchylić zezwolenie na dozór elektroniczny i nakazać odbycie reszty kary w zakładzie karnym.

SDE - korzyści dla skazanego

Dlaczego warto składać wniosek o SDE?

Największą korzyścią dozoru elektronicznego jest to, że życie skazanego w trakcie odbywania kary nie ulegnie drastycznej zmianie. Skazany będzie przebywał wśród rodziny i może kontynuować dotychczasowe życie. Co najistotniejsze, skazany może przebywać poza domem przez maksymalnie 12 godzin dziennie.

Wniosek o dozór elektroniczny

Warunki zastosowania dozoru elektronicznego

Jakie warunki należy spełnić, by sąd zezwolił na dozór elektroniczny? Orzeczona kara pozbawienia wolności nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy. Sąd wyrazi zgodę jeśli uzna, że SDE będzie karą wystarczającą, aby zrealizować cele wychowawcze kary i zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstwa. Poza tym, skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu, w którym jest możliwość instalacji urządzeń technicznych. Osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym muszą wyrazić pisemną zgodę na wprowadzenie dozoru elektronicznego.

Jak złożyć wniosek o SDE?

Skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata

Skazany musi złożyć wniosek o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego do sądu penitencjarnego. Istotne, że tym razem wniosek jest rozpatrywany przez inny skład orzekający, niż sędziowie, którzy orzekali w sprawie karnej i zasądzili karę pozbawienia wolności. Najczęściej w sformułowaniu poprawnego wniosku pomagają adwokaci, którzy mają doświadczenie w sprawach o zezwolenie na dozór elektroniczny. Korzystając z pomocy adwokata mamy większe szanse na to, że składany wniosek będzie złożony poprawnie i skutecznie. Sąd wyznacza termin posiedzenia w sprawie o SDE. Skazany może wciąż udział w posiedzeniu, ma prawo składania wniosków dowodowych na okoliczności uzasadniające wydanie zezwolenia.

Jak wygląda postępowanie o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Sąd penitencjarny nie działa automatycznie, ma pełną swobodę w podjęciu decyzji co do udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jeśli sąd penitencjarny odmówi udzielenia zezwolenia, skazanemu przysługuje prawo złożenia zażalenia w ciągu 7 dni, natomiast po upływie 3 miesięcy może ponownie złożyć wniosek.

Wniosek o dozór elektroniczny nie jest odpłatny. Przepisy nie przewidują kosztów sądowych związanych z wnioskiem o SDE. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Także sama realizacja dozoru elektronicznego jest dla skazanego darmowa. Jedynie wynagrodzenie Adwokata za pomoc prawną w uzyskaniu SDE jest ustalana indywidualnie z Klientem. Jeśli chcesz ubiegać się o zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny, skorzystaj z pomocy adwokatów specjalizujących się w prawie karnym.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285