Frankowicze w Bydgoszczy wygrywają 95% spraw

Statystyki mówią same za siebie. Sądy stają po stronie kredytobiorców. Tylko w 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy zapadło 916 wyroków korzystnych dla frankowiczów. To aż 95% wszystkich wyroków w sprawach o unieważnienie umów kredytowych i o zapłatę. 0,6% wynosi statystyka wygranych banku.

Spraw frankowych przybywa, również przed bydgoskim sądem. Z opublikowanych przez Sąd Okręgowy statystyk wynika, że w 2022 roku rozstrzyganych było ponad dwa tysiące spraw frankowych. Do bydgoskiego sądy wpłynęło 1299 pozwów, 1026 pozostało nierozpoznanych z 2021 roku.

Dwa tysiące spraw frankowych przed sądem

W 2022 roku do Sądu wpłynęło niemal 1300 pozwów

Bydgoski Sąd publikuje statystykę co do wyroków zapadłych w sprawach frankowych. Tutaj liczby mówią same za siebie. Na 964 sprawy, w których wydano orzeczenia kończące, aż 916 spraw zakończyło się uwzględnieniem powództwa w całości lub w części. Oznacza to, że 95% wyroków wydawanych jest na korzyść kredytobiorców. Banki notują sromotną klęskę.

Proces frankowy - krok po kroku

Przeczytaj darmowy e-book dla frankowiczów

Sześć spraw wygranych przez banki

Zwycięstwa banków w sprawach frankowych to rzadkość

Co ciekawe, tylko w 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy oddalono jedynie 6 spośród 964 spraw, a więc jedynie w tych sześciu przypadkach banki zaliczyły zwycięstwo. Wyroki te nie były jednak prawomocne, stronom przysługiwało odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W pozostałych przypadkach pozwy zostały zwrócone lub umorzono postępowanie.

Ugody przed sądem mało popularne

Tylko 11 spraw zakończyło się zawarciem ugody

Co ciekawe, na 964 sprawy rozstrzygnięcie w 2022 roku zaledwie tylko 11 z nich zakończyły się zawarciem przez strony ugody przed sądem. Pomimo szerokiego propagowania przez banki ugodowego rozstrzygnięcia sporu, kredytobiorcy rzadko decydują się na ten krok. Statystyki sądowe nie prezentują jednak ilu frankowiczów zawarło ugody w tzw. postępowaniu pozasądowym. Do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze 1361 spraw zarejestrowanych w 2022 roku, a nowych pozwów wciąż przybywa.

Statystyki z 2021 roku

Frankowicze wygrywają przed bydgoskim sądem

Przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w 2021 roku 96% procesów frankowych zakończyło się sukcesem kredytobiorców i przegraną banku. W 2021 roku w 79 sprawach wygraną zanotowali frankowicze, jedynie 3 sprawy zakończyły się oddaleniem powództwa, a więc sukcesem po stronie banku. W jednym przypadku zawarto ugodę przed sądem. Statystyki pokazują, że zaledwie 7% spraw zakończyło się wyrokiem, pozostałe nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

Sprawdź nasze wyroki frankowe

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285