Wygrana z bankiem! Wyroki frankowe

Wygrana z bankiem sprawy frankowe

Kolejne sukcesy frankowiczów przed sądami. Miło nam poinformować o korzystnych wyrokach kancelarii przeciwko bankom PKO BP, Millennium czy mBank. Jesteśmy częścią zespołu 'Ostaszewski - kredyty frankowe', który może poszczycić się wieloma sukcesami w sprawach frankowych.

Składamy kolejne pozwy frankowe i odnotowujemy kolejne wygrane z bankami. Działamy wspólnie w ramach zespołu kierowanego przez adwokata Daniela Ostaszewskiego. Łączymy doświadczenia po to, by skutecznie reprezentować frankowiczów przed sądami.

Dzięki ścisłej współpracy osiągamy kolejne sukcesy w sprawach frankowych. W skład zespołu kancelarii frankowej wchodzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, ekonomiści. Reprezentujemy frankowiczów na terenie Poznania, Warszawy, Bydgoszczy oraz innych miast w całym kraju. Zdobyliśmy wiele orzeczeń potwierdzających wadliwość umów powiązanych z CHF, a także EURO, które można zobaczyć tutaj (orzeczenia te są znane powszechnie oraz dostępne również na portalach orzeczeń sądów powszechnych

Nasze wyroki frankowe:

Unieważnienie umowy PKO BP

Wygrana frankowiczów z Poznania

Rok po złożeniu pozwu – 5 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z 2006 roku z Bankiem PKO BP jest nieważna (sygn. I C 1963/20). Sąd zasądził również zwrot 92.260,82 zł z odsetkami od dnia wytoczenia powództwa oraz 669,78 CHF oraz 11.817 złotych kosztów procesu,

Sąd w całości podzielił nasze stanowisko co do wadliwości umowy kredytu hipotecznego własny PKO BP. Umowa zawiera klauzule abyzywne. Kwota nie jest określona jednoznacznie a frankowicz nie wiedział jaką kwotę kredytu otrzyma. Sąd kierując się zasadą teorii dwóch kondykcji, zasądził zwrot wszystkich świadczeń. Orzeczenie nie jest prawomocne. Sprawę prowadził adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. rad. Jacek Firlej.

Wygrana frankowiczów z mBankiem

Unieważnienie umowy frankowej po 9 miesiącach

Nieważność umowy frankowej mBanku stwierdził Sąd Okręgowy w Legnicy dnia 20 grudnia 2021 roku (sygn. I C 191/21). Ustalono, że umowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. o kredyt hipoteczny „ Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta z BRE Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna. Sąd zasądził od strony pozwanej mBank łącznie na rzecz naszych klientów kwotę 134.779,82 zł oraz kwotę 63.945,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 9 marca 2021 roku do dnia zapłaty. Ponadto zasądzono kwotę 22.634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Korzyść frankowiczów z unieważnienia umowy to ponad 350 000 złotych.

Wyrok został wydany w 9 miesiący od dnia złożenia pozwu. Przyznano w całości rację naszej argumentacji. W sprawie podniesiono dodatkowo zarzut naruszenia art. 58 kc oraz 69 kc. Sąd zasądził odsetki od dnia wniesienia pozwu zgodnie z naszym żądaniem pozwu. Sąd zasądził również zwrot wszystkich rat w PLN oraz CHF. Sprawę prowadzą adw. Daniel Ostaszewski oraz apl. rad. Jacek Firlej

Unieważnienie umowy CHF banku Millennium

Sukces w sprawie frankowej

15 grudnia 2021 roku był szczęśliwym dniem dla kolejnych klientów. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna. Na rzecz powodów zasądzono kwotę 69.234,57 zł oraz kwotę 28.185,78 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty. W sprawie ustalono rekordowe koszty zastępstwa procesowego ustalone na kwotę 22 634 zł.

Wyrok został wydany w niespełna rok od dnia złożenia pozwu. Umowa zawiera klauzule abuzywne po których wyeliminowaniu umowa nie może dalej obowiązywać. 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285