11 maja przełomowa uchwała dla frankowiczów

Posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych zostało przełożone na 11 maja 2021 roku.
Frankowicze czekają na przełomowe orzeczenie, które może utorować im drogę do unieważnienia umów frankowych.

To będzie przełomowe orzeczenie dla wszystkich frankowiczów, ale też banków, które masowo oferowały kredyty walutowe. Dotąd sądy wydawały odmienne, czasem kontrastowe orzeczenia w podobnych kwestiach. W Warszawie zapadały wyroki dość korzystne dla frankowiczów, natomiast w Gdańsku czy Wrocławiu było już zupełnie inaczej.

Po 11 maja ma to się zmienić, bo sądy będą związane tą uchwałą. Wyjaśnienie wątpliwości uprości procesy frankowe, a to z pewnością przyspieszy procedowanie. Obecnie wokandy są przeciążone sprawami o unieważnienie lub odfrankowienie umów walutowych.

Przełom w sprawach frankowych

Nadzieja dla frankowiczów

Skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego rozstrzygnie najbardziej wątpliwe zagadnienia w sprawach frankowiczów. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego dostrzegła, że w wielu istotnych kwestiach sądy wydają różne orzeczenia, kierują się różnymi teoriami i poglądami. Dla wielu sędziów rozpoznanie skomplikowanego sporu frankowicza z bankiem jest nadal nie lada wyzwaniem, bo w mniejszych sądach rozstrzygniętych spraw było do tej pory jak na lekarstwo.

Znaczenie uchwały dla frankowiczów

Czy warto czekać na orzeczenie?

Według wielu ekspertów prawa uchwała frankowa Sądu Najwyższego będzie stanowiła jedynie potwierdzenie dotychczasowej praktyki sądów powszechnych, które już przecież wielokrotnie ustalały nieważność umów kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego.

W tym miejscu warto także przypomnieć, że rolą Sądu Najwyższego nie jest tworzenie prawa, a jedynie wskazywanie jego właściwej interpretacji. W konsekwencji, jeśli zachodzą podstawy do ustalenia nieważności danej umowy kredytu to umowa ta będzie nieważna z mocy samego prawa, a nie z uwagi na takie, czy też inne stanowisko Sądu Najwyższego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że aktualnie brak jest jakichkolwiek przesłanek do tego, aby wstrzymywać się z dochodzeniem swoich roszczeń od Banku. Przypomnijmy, że każdy dzień zwłoki skutkuje tym, że zyskują Banki, a tracą Kredytobiorcy.

Analiza umowy walutowej

Zmiana postanowień określająca kursy walut

Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć sześć konkretnych zagadnień związanych z rozstrzyganiem spraw frankowych.

Po pierwsze Sąd Najwyższy odpowie na pytanie, czy sądy mogą samodzielnie zmienić te postanowienia umowy dotyczące określenia kursu waluty, które uznane zostały w umowie za niedozwolone. Prawników intrygowało również, czy w razie braku możliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie. Podobnie Sąd sprawdzi czy mogą wiązać pozostałe postanowienia u mowy kredytu denominowanego.

Teoria salda czy dwóch kondykcji

Wreszcie Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy sądy powinny stosować teorię salda czy teorię dwóch kondykcji przy wyliczeniu należnych kwot frankowiczom. O teorii dwóch kondykcji mówimy wtedy, gdy powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron. Z kolei z teorią salda mamy do czynienia, gdy powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość.

Przedawnienie i wynagrodzenie dla banku

Szalenie problematyczną kwestią przy procesach frankowych było rozstrzygnięcie kwestii przedawnienia. Sąd Najwyższy zajmie się kwestią terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu. Inną sporną kwestią, o którą pytało wielu frankowiczów przed złożeniem pozwu były zapowiedzi banków, że będą dochodzić od klientów zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z środków pieniężnych w czasie spłaty kredytu. Ta kwestia również ma zostać rozstrzygnięta ostatecznie przez Sąd Najwyższy.

Kolejne ważne orzeczenie dla frankowiczów

Sąd Najwyższy ogłosi dwa orzeczenia w sprawach frankowych. 15 kwietnia 2021 roku, dwa dni po głośnej uchwale pełnej Izby Cywilnej Sąd Najwyższy, ale tym razem w składzie siedmiu sędziów. Sędziowie odpowiedzą na pytania Rzecznika Finansowego  o wezwania banku do zapłaty za korzystanie z pierwotnie wypłaconego kapitału.

29 kwietnia 2021 roku na temat wynagrodzenia banku za korzystanie z kapitału wypowie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym razem odpowie na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie C-19/20. 

Darmowe konsultacje umów frankowych
Frankowicze nie mogą czekać na pomoc państwa, nie mogą też liczyć na ugody z bankami. Specjaliści podkreślają, że jedynym właściwym rozwiązaniem jest złożenie pozwu do Sądu.
📍 W Kancelarii w Bydgoszczy oferujemy darmowe konsultacje frankowe:
1️⃣ przeanalizujemy umowę frankową;
2️⃣ dokonamy wstępnych wyliczeń korzyści;
3️⃣ przedstawimy koszty procesu frankowego.
Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285