Czy warto zawrzeć ugodę z PKO BP?

Frabnki ugody Bydgoszcz

Frankowicze, którzy spłacają kredyty w banku PKO BP, mają twardy orzech do zgryzienia. Składać pozew do sądu czy podpisać ugodę z bankiem? Bank PKO BP proponuje swoim klientom zawieranie ugód opartych na propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Dla kogo ugody frankowe?

propozycja PKO BP dla frankowiczów

Czy wszyscy frankowicze mogą podpisać ugodę z bankiem? Program porozumień dotyczy tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe oraz nadal spłacają kredyt. Program nie dotyczy frankowiczów, którzy wykorzystali opcję pomocy od Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jak informuje bank, każdy klient może złożyć wniosek w oddziale lub za pomocą bankowości internetowej. Wszelkie formalności mogą być dokonane zdalnie, jedynie ostatni etap, czyli podpisanie umowy musi odbyć się stacjonarnie w oddziale banku.

Frankowicze - najnowsze wiadomości

Jak zawrzeć ugodę z bankiem?

Składanie wniosków przez Internet

Ugody z bankiem PKO BP będą zawierane przed mediatorem z listy KNF, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie sprawy. W przypadku braku porozumienia w tej kwestii, to szef sądu polubownego wskaże mediatora. Mediacja to: „postępowanie polegające na poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami, które w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora dążą do zawarcia ugody akceptowanej przez obie strony sporu”.

Przed pierwszym spotkaniem klient będzie mógł zapoznać się z propozycją od banku, zawierającą różne wzory dokumentów oraz kalkulacje z wyliczeniami. Następnie umowa trafia do Sądu Polubownego. W kolejnym kroku zostanie określony sposób odbycia spotkania oraz jego termin. Ostatni etap to podpisanie ugody w danym oddziale banku. Jest to jedyny etap, którego nie można przeprowadzić online.

Jakie korzyści niesie ugoda z bankiem?

Przewalutowanie kredytu frankowego

Ugody z bankiem PKO BP zakładają, że kredyty frankowe zostaną przewalutowane z franków na złotówki w taki sposób, jakby od dnia zawarcia umowy kredytowej były w złotówkach. Za pomocą ugody wcześniejsze ryzyko walutowe zniknie. Z pewnością korzyścią dla kredytobiorców będzie szybsze rozwiązanie problemu kredytu frankowego, aniżeli w przypadku sporu sądowego. Należy zaznaczyć, że frankowicze zostaną zapoznani z wszelkimi parametrami kredytu po przewalutowaniu, w tym z propozycjami np. prognozowanych rat w przypadku stałej stopy oprocentowania na 5 lat albo w przypadku zmiennej stopy oprocentowania na dzień zawarcia umowy kredytowej. Jeżeli umowa ugody frankowej będzie trwała dłużej niż 5 lat, to na wniosek kredytobiorcy bank przedłuży okres stałego oprocentowania.

Ryzyko ugód frankowych

Na co warto zwrócić uwagę przed podpisaniem ugody?

Wyroki oraz ugody zawarte przed Sądem Polubownym przy KNF, po zatwierdzeniu przez odpowiedni sąd, mają tę samą moc prawną, co wyroki sądów powszechnych. Oznacza to, że kredytobiorcy nie będą mogli podważać ugody w sądzie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe nie zapłacą podatku frankowicze, którzy wzięli wspomniany kredyt hipotetyczny, ale tylko wtedy, jeżeli podpiszą ugodę do końca 2021 roku!

 

Gdy frankowicz nie zdąży podpisać ugody do końca bieżącego roku lub zawarł kredyt nie na cele mieszkaniowe, to będzie musiał zapłacić podatek dochodowy. Stawka wynosi 17% i 32%. Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której większość frankowiczów znajdzie się w stawce 32% ze względu na wysokie kwoty przy kredytach hipotecznych.

Czy warto zawrzeć ugodę frankową?

Analiza korzyści i strat

Warto skrupulatnie zapoznać się z informacjami banku, zanim podejmie się decyzję o zawarciu ugody. Najważniejsze, aby porównać korzyści wynikające z ugody z bankiem z ewentualnym wynikiem procesu frankowego, zarówno w przypadku unieważnienia umowy, jak i odfrankowienia kredytu. Do końca roku nie pozostało wiele czasu i nie wiadomo, czy odpowiednie organy państwowe będą interweniować w sprawie podatków. Osoby, które nie są pewne, czy samodzielnie zdołają podołać całemu procesowi, mogą zawsze skonsultować się z prawnikiem.

Wyliczenie korzyści dla frankowicza

Dla większości frankowiczów propozycje ugód mogą być mało korzystne. Dlaczego? Po zawarciu ugody zaoszczędzą około 20% kwoty, jaką muszą w chwili obecnej spłacić do banku w ramach kredytu frankowego. Coraz więcej frankowiczów wygrywa w sądach unieważnienie umów. Nie wszystkim kredytobiorcom będzie opłacało się skorzystanie z programu ugód. Warto analizować każdy przypadek indywidualnie.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285