Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego

Frankowicze mają coraz większe szanse na wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu w czasie procesu przed sądem. Już kilkanaście dni po złożeniu pozwu Sąd zdecydował, że nasi klienci nie muszą dokonywać kolejnych spłat.

Czym jest popularne „zabezpieczenie” w sprawach frankowych? W jaki sposób je uzyskać? Czy możliwe jest zaprzestanie spłacania rat jeszcze na długo przed wydaniem wyroku? Czy zabezpieczenie zawsze oznacza wygraną sprawę? Kompleksowe odpowiedzi na tak postawione pytania i szerokie omówienie problematyki postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia znajdą Państwo w tym artykule.

Zaprzestanie spłaty kredytu frankowego

Frankowicze z Bydgoszczy od 14 lat spłacają kredyt w CHF zaciągnięty w mBanku. Dla czteroosobowej rodziny comiesięczne raty kredytu w wysokości ponad 1 tys. zł są znacznym obciążeniem. Zaciągnęli pożyczkę w wysokości 130 tys. zł na zakup wymarzonego mieszkania. Dopiero podczas konsultacji w Kancelarii klienci dowiedzieli się, że w chwili obecnej spłacili do banku już ponad 140 tys. zł, a ich saldo zadłużenia wynosi nadal 110 tys. zł (ok. 26 tys. CHF).

Po trzech tygodniach od złożenia pozwu frankowego Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o udzieleniu zabezpieczenia w ich sprawie. Pomyślne rozstrzygnięcie dla naszych klientów oznacza, że już w kolejnym miesiącu bank nie będzie mógł pobrać z ich konta kolejnej raty kredytu w wysokości ponad 1 tys. zł. 

Kancelaria frankowa Bydgoszcz

Odwiedź także blog:

Zabezpieczenie w sprawach frankowych

Pierwsze postanowienie w procesie frankowym

Czym jest zabezpieczenie w sprawach frankowych? Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia to nic innego jak sądowe wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu.

Co do zasady postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia są wykonalne z chwilą ich wydania. Można zatem zaprzestać spłacania rat kredytu jeszcze przed uprawomocnieniem się postanowienia. W praktyce oznacza to tyle, że postanowienia te wykonuje się pomimo złożenia przez Bank zażalenia.

Szanse na zabezpieczenie

Wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia w sprawie frankowej odbywa się na wniosek strony złożony wraz z pozwem lub w toku procesu.

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie frankowej, powinien obejmować wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania postępowania. Warto wnieść także o zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Uwolnieniu od kredytu frankowego

Czy możliwe jest zaprzestanie spłacania rat jeszcze na długo przed wydaniem wyroku?

Oczywiście! Uzyskanie postanowienia Sądu o udzieleniu zabezpieczenia możliwe jest już w ciągu miesiąca od złożenia pozwu, a zatem na długo przed wydaniem wyroku. To bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorców frankowych, dla których rata dwukrotnie wyższa niż w momencie podpisywania umowy kredytu stanowi nierzadko znaczne obciążenie domowego budżetu.

Czy zabezpieczenie zawsze oznacza wygraną sprawę? Nie jest to żelazna zasada, lecz często reguła, a wydanie przez Sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zdecydowanie przybliża kredytobiorcę frankowego do uzyskania korzystnego dla siebie wyroku.

Zabezpieczenie a spłacony kapitał

Czy możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia, gdy kredytobiorca nie nadpłacił jeszcze kwoty kapitału?

Sądy udzielają zabezpieczeń zarówno w przypadku kredytów ze spłaconym kapitałem, jak i w sytuacjach, gdzie kwota kredytu nie została jeszcze spłacona. Zdecydowanie łatwiej jest jednak uzyskać zabezpieczenie, gdy kredytobiorca uiścił już na rzecz banku kwotę nominalnie udzielonego kapitału. Warszawski wydział frankowy stoi na stanowisku, iż w takich sytuacjach udzielenie zabezpieczenia jest wręcz obligatoryjne!

Wydział frankowy

Szanse frankowiczów w sporach z bankami

XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, jest to działający od 1 kwietnia br. – wydział frankowy wyspecjalizowany właśnie w sprawach frankowych. Aktualnie wszystkie pozwy frankowe z właściwością dla m. st. Warszawy trafiają do tego wydziału. Dzięki specjalnemu wydziałowi sprawy frankowe mogą przyspieszyć i to dobra wiadomość dla powodów. Ponadto adwokaci specjalizujący się w sprawach frankowych dostrzegają, że utworzenie wydziału przyczyni się do ujednolicenia linii orzeczniczej.

Koszty wniosku o zabezpieczenie

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony wraz z pozwem nie podlega dodatkowej opłacie. Jeżeli zaś wnioskodawca wnosi o zabezpieczenie na dalszym etapie postępowania sądowego, opłata wynosi 100 zł.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285