Proces frankowy krok po kroku

Spłacasz kredyt w CHF? Czy masz szanse na wygraną z bankiem? Jakie opłaty wiążą się z postępowaniem sądowym? Po jakim czasie sąd wyda wyrok? Frankowicze zanim zdecydują się na złożenie pozwu przeciwko bankowi, poszukują odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Dowiedz się jak krok po kroku będzie wyglądał proces frankowy i twoja droga do pozbycia się kredytu frankowego.

Ile kosztuje wniesienie pozwu frankowego do Sądu?

Opłaty sądowe za sprawę frankową

Tysiąc złotych wynosi opłata za wniesienie do Sądu pozwu frankowego. W przypadku wygranej, Bank zwróci tę opłatę na rzecz Frankowicza. Batalię sądową zaczynamy od skompletowania koniecznych dokumentów. Banki żądają opłaty już za samo wydanie zaświadczeń z historią spłat. W zależności od Banku jest to kwota od 50 do 300 zł.

Czy można uzyskać historię spłat kredytu za darmo? Taką możliwość mają klienci niektórych banków, którzy posiadają konto elektroniczne z dostępem do historii spłaty kredytu (z takiej funkcji mogą skorzystać m.in. klienci Banku Millennium czy ING).

W przypadku, gdy sąd skłania się w toku procesu w stronę odfrankowienia kredytu, wówczas powoływany jest biegły z dziedziny rachunkowości, bankowości lub ekonomii. Frankowicze muszą liczyć się z koniecznością zapłaty zaliczki na poczet wyliczeń biegłego. Opłata ta może także wystąpić w sytuacji, w której Sąd uzna, że umowa jest wadliwa (tzn. zawiera klauzule abuzywne), ale może być dalej wykonywana. W takiej sytuacji Sąd zleci biegłemu, aby ten wyliczył jaka kwota tzw. nadpłat powinna zostać zasądzona na rzecz Frankowicza. Opłata ta wynosi zwykle ok. 1500-2000 zł i jest zwrotna w razie zwycięstwa w procesie.

Który sąd rozpatruje sprawy frankowe?

Właściwość sądu w sprawach frankowiczów

W przypadku procesów frankowych mamy do czynienia z dwiema możliwościami wyboru. Frankowicze mają wybór pomiędzy Sądem właściwym z uwagi na ich miejsce zamieszkania, bądź też sądem właściwym z uwagi na siedzibę Banku. Przykładowo: mieszkaniec Bydgoszczy mający kredyt w PKO BP S.A. będzie mógł wnieść powództwo – według swojego uznania – albo do sądu we Bydgoszczy, albo do Sądu w Warszawie (tam ma siedzibę PKO).

Procesy o unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu cechuje wysoka wartość przedmiotu sporu, co w konsekwencji sprawia, że są one rozpatrywane głównie przez Sądy Okręgowe.

Jakie mam szanse na unieważnienie umowy frankowej?

Unieważnienie umowy w CHF

Kancelarie prawne, w których pomocy udzielają profesjonalni adwokaci lub radcy prawni nigdy nie gwarantują 100% pewności co do wygranej. Tego rodzaju zapewnienia nie byłyby zgodne z zasadami etyki prawniczej, a nadto byłby nierzetelne.

W przypadku spraw frankowych istotne są statystyki, na podstawie których można ocenić szanse konsumenta w sporze z bankiem. Z opublikowanych w mediach danych wyniaka, że w pierwszym półroczu 2021 r. na 703 sprawy, aż 644 zakończyło się zwycięstwem frankowiczów (w I instancji). W konsekwencji statystyczna „szansa” na zwycięstwo w sprawie frankowej wynosi aż 92%, co jest bardzo dobry wynikiem. W większości przypadków banki składały apelacje od niekorzystnych dla nich wyroków.

Tylko od stycznia do końca czerwca 2021 roku rozpatrzono aż 52 odwołania od wyroków pierwszej instancji. Tylko w jednej sprawie sąd orzekł na niekorzyść Frankowiczów. Oznacza to, że w pozostałych 51 przypadkach sądy drugiej instancji orzekały prawomocnie na korzyść konsumentów.

Powyższe potwierdza ugruntowaną tendencję orzeczniczą w polskich sądach, która wynika ze stosowania i respektowania prokonsumenckiej linii wskazanej w orzeczeniach TSUE.

Jak długo trwa sprawa frankowa?

Czas trwania procesu frankowego

Z doświadczenia kancelarii, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych wynika, że postępowanie przed sądem pierwszej instancji trwa zwykle od ok. półtora roku do dwóch lat. W kilku przypadkach, które opisywaliśmy na blogu udało się zakończyć sprawy wyrokiem już po 7-8 miesiącach od złożenia pozwu, jednak to wyjątkowe przypadki.

Obserwujemy tendencję korzystną, coraz częściej procesy frankowe sprowadzają się do wymiany pism procesowych i jednego, dwóch posiedzeń sądu. Postępowanie przed sądem drugiej instancji po odwołaniu niezadowolonej strony zajmuje najczęściej kolejne 9-12 miesięcy. Łącznie zatem sprawa frankowa trwa ok. 2-3 lat.

Czy frankowicze muszą stawić się w sądzie na przesłuchaniu?

Składanie zeznań w sądzie

Wnosząc pozew do sądu kredytobiorcy są stroną postępowania cywilnego. Sądy rozpoznające sprawy frankowe zawsze chcą przesłuchać frankowiczów, bo dowód z przesłuchania stron ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Tak, kredytobiorcy są przesłuchiwani w sprawie w charakterze strony postępowania. Sąd przeprowadzając ten dowód dąży do tego, aby ustalić jak faktycznie wyglądało zawarcie umowy kredytu. W szczególności sąd stara się zbadać, czy Bank poinformował należycie Frankowiczów o realnej skali ryzyka kursowego, zmienności kursu walut oraz czy postanowienia dot. wypłaty i spłaty kredyt miały charakter negocjowany. Nadto sąd stara się zbadać na co kredyt został wydatkowany i czy miał związek z działalnością gospodarczą.

Blog 'Ostaszewski - kredyty frankowe'

Masz wątpliwości w sprawie frankowej?

  • Czy Bank może mnie pozwać o zapłatę wynagrodzenia za korzystnie z kapitału? Ile kosztuje zlecenie sprawy frankowej prawnikowi?
  • Unieważnienie umowy a jej odfrankowienie – kto o tym decyduje?
  • Czy po wniesieniu pozwu Frankowicz musi nadal spłacać raty kredytu frankowego?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule adw. Daniela Ostaszewskiego, który zamieściliśmy tutaj.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285