Sukces! Unieważnienie umowy frankowej

Sukces frankowy unieważnienie umowy

Kolejna wygrana frankowiczów. Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, że umowa kredytowa naszych klientów z bankiem Millennium jest w całości nieważna. Wygrana frankowiczów oznacza, że otrzymają od bank zwrot wszystkich wpłaconych rat kredytu.

25 czerwca 2021 roku zapadł wyrok w sprawie klientów kancelarii przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez zespół kancelarii w Poznaniu. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z bankiem Millennium z 2007 roku. W toku procesu wskazywaliśmy, że postanowienia umowy od początku były nieuczciwe, bo bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF. W rzeczywistości bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia, o którym klienci nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy.

Wyrok frankowy po 7 miesiącach

 
Po siedmiu miesiącach procesu Sąd Okręgowy wydał wyrok korzystny dla klientów. Ustalono, że umowa kredytu banku Millennium z 2007 roku jest w całości nieważna. Sąd zasądził wszystkie świadczenia spłacone w PLN oraz w CHF. Oznacza to, że po uprawomocnieniu klienci będą musieli zwrócić do banku wypłacony im kapitał, natomiast bank zwróci frankowiczom wpłacone dotąd raty: kwotę 186 000 złotych oraz 45 000 CHF. Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów

W uzasadnieniu wyroku korzystnego dla frankowiczów stwierdzono, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na naruszenie art. 69 ust 1 prawa bankowego. Sąd uznał, iż w sprawie był brak tożsamości – nie było ustalonej kwoty kredytu, bowiem kwota wpisana w umowie, wypłacona i pozostawiona do spłaty nie była tożsama. Skutkowało to tym,  że kredytobiorca nie miał możliwości przewidzenia jaka kwota pozostaje do spłaty w momencie zawarcia umowy (kredyt wypłacany w transzach) co narusza art. 69 ust. 1 pr. bankowego w zw. z art. 58 § 1 i 3 kc. Niezależnie od tego w umowie występują klauzule abuzywne prowadzące do nieważności.

Odwiedź także blog:

Sąd nie może zastępować niedozwolonych postanowień umownych i w świetle orzecznictwa TSUE oraz SN należy się oprócz ustalenia nieważności zwrot wszystkich świadczeń (nie wystąpiło przedawnienie)

Wyrok cieszy tym bardziej, iż w ostatnim czasie w naszych sprawach Sądy uznają nieważność umów właśnie głównie z uwagi na naruszenie art. 69 ust. 1 pr. bankowego i 58 par 1 i 3 kc. Klauzule abuzywne są dodatkiem. Sprawę prowadził adwokat Daniel Ostaszewski i aplikant Jacek Firlej. 

Klauzule abuzywne banku Millennium

W przypadku umów kredytów frankowych z bankiem Millennium najczęściej spotyka są następujące klauzule, które mają charakter postanowień niedozowlonych:

Postanowienie dot. wypłaty kredytu:

„Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”

Postanowienie dot. spłaty kredytu:

„Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.”

W przypadku Banku Millennium często jako postanowienie niedozwolone uznawany jest także zapis dot. całkowitego kosztu kredytu. Bank Millennium wyliczał całkowity koszt udzielonego kredytu po kursie kupna waluty obcej – nie uwzględniając różnic kursowych – a zwłaszcza tego, że jego splata nastąpi po kursie sprzedaży.

Jak rozpocząć proces frankowy?

Zespół kancelarii oferuje pomoc prawną frankowiczom, którzy zastanawiają się nad wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi. Oferujemy bezpośrednie wsparcie w siedzibie głównej w Poznaniu, ale również w kancelarii frankowej w Bydgoszczy. Oferujemy pierwszą konsultację, podczas której doświadczeni prawnicy zweryfikują, czy w danej umowie frankowej znajdują się klauzule abuzywne, wytłumaczą jak wygląda proces frankowy i jakie są warunki współpracy z kancelarią. 

Cała procedura rozpoczyna się od wsparcia w pozyskaniu historii spłat kredytu. Dzięki współpracy z biegłym ekonomistą, przy złożeniu koeljnych pism adwokaci dysponują profesjonalną analizą kredytu frankowego. Prawnicy kancelarii przygotowują reklamację do banku oraz pozew do sądu w imieniu klientów. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu w prowadzeniu procesów frankowych klienci kancelarii mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i maksymalne ograniczenie ryzyka niepowodzenia w sądowej batalii z bankiem.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285