UPADŁOŚĆ GETIN – KOMUNIKAT DLA FRANKOWICZÓW!

Kancelaria Adwokacka w Bydgoszczy

Getin złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie wiadomo kiedy sąd ogłosi upadłość, lecz stanie się to najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach. Ma to dla nas ogromne znaczenie i jeżeli nie zostaną podjęte działania, to czekają Państwa negatywne konsekwencje prawne (dotyczy kredytów aktywnych oraz spłaconych).

Po ogłoszeniu upadłości, sąd wyznaczy syndyka. Stroną sporu sądowego o unieważnienia pozostanie syndyk. SYNDYK RÓWNIEŻ BĘDZIE MIAŁ PRAWO I OBOWIĄZEK KIEROWANIA ROSZCZEŃ w stosunku do Frankowiczów o zwrot wypłaconego kapitału, o ile nie został on już w całości rozliczony. Syndyk na pewno nie uzna wadliwości kredytów frankowych.

Konsekwencje upadku GETIN dla frankowiczów

Jak dochodzić zwrotu nadpłaty po ogłoszeniu upadłości?

Od momentu ogłoszenia upadłości, osoby, które posiadają prawomocny wyrok unieważniający umowę będą mogły kierować roszczenia o zwrot nadpłaty wyłącznie do syndyka. 

Od momentu ogłoszenia upadłości nie będzie można już zgłaszać roszczenia o zapłatę. Jedyny wyjątek w prawie upadłościowym to sytuacja, w której dana osoba posiadała wierzytelność przed ogłoszeniem upadłości, ale wierzytelność nie została uznana uznana w postępowaniu upadłościowym oraz został wyczerpany sposób zaskarżenia wierzytelności (najpierw do sędziego komisarza potem zażalenie).

Syndykowi będzie przysługiwało prawo do żądania zwrotu kapitału. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji, Frankowicz ma prawo do żądania zwrotu wszystkiego, co świadczył ale bank ma prawo do żądania zwrotu kapitału. SĄ TO DWA NIEZALEŻNE ŚWIADCZENIA.

Odwiedź także blog:

Zgłoszenie wierzytelności

W ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości należy podjąć działania

Każdy Frankowicz z Getin Banku musi zgłosić syndykowi wierzytelność w zakresie wpłaconych do banku rat, a także złożyć oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności tj. rozliczyć się z kapitału aby uniknąć procesu o zwrot kapitału. W ten sposób roszczenie syndyka o zwrot kapitału kredytu zostanie pomniejszone o wpłaconą przez kredytobiorcę sumę rat. CZAS NA TO  ZALEDWIE 30 dni od ogłoszenia upadłości! PÓŹNIEJ NIE BĘDZIE JUŻ TO MOŻLIWE.

JEDNAK ABY DOKONAĆ POTRĄCENIA ROSZCZENIE FRANKOWICZA MUSI STAĆ SIĘ WYMAGALNE.

30 dni na zgłoszenie wierzytelności to czas  bardzo krótki, dlatego już teraz powinni Państwo wystąpić z wnioskiem o zaświadczenie o poniesionych kosztach kredytu- jeżeli jeszcze go nie macie. 

Wezwanie do zapłaty i potrącenie

Kancelaria pomoże kredytobiorcom GETIN

Następnie trzeba dokonać wezwania do zapłaty wraz z oświadczeniem o skutkach unieważnienia umowy (dopiero od tego momentu, zgodnie z uchwałą SN roszczenie Frankowicza staje się wymagalne), a następnie oświadczenie o potrąceniu. 

Jeżeli bank ogłosi upadłość i nie zdążymy z oświadczeniem o potrąceniu,  to pozwanie banku i ustalenie nieważności umowy może być bezcelowe.

DLACZEGO? 

W sytuacji bowiem w której nie złożymy oświadczenia o potrąceniu rat  z wypłaconym kapitałem, to syndyk będzie mógł żądać od nas zwrotu CAŁOŚCI kapitału, bez jednoczesnej możliwości zwrócenia nam uiszczonych świadczen.

Przykładowy scenariusz

Jak odzyskać nadpłacone środki do GETIN BANK?

Miałem 200 tyś kredytu. Spłaciłem już 220 000 złotych kredytu. BANK NADAL UWAŻA, ŻE MAM DŁUG NA 250 000 złotych.

Pozwałem bank o zwrot 220 tyś. złotych. Bank nie uznaje wadliwości i jego zdaniem dług wynosi 250 tyś. Do sprawy po upadłości wstąpi syndyk.

Jeżeli teraz potrącimy nasze roszczenie o zwrot 220 tyś z roszczeniem banku o 200 tyś to nie mamy kredytu i bank ma do zapłaty na naszą rzecz 20 tyś- roszczenie to zgłosić należy w ramach postępowania upadłościowego w całości po zakończeniu postępowania przed sądem cywilnym. 

Jeżeli nie zrobimy potrącenia do syndyka to co się stanie?

Sąd uzna umowę za nieważną ale bank nie odda nam kwoty żądanej 220 tyś złotych. Syndyk zażąda zaś spłaty 200 tyś złotych tytułem zwrotu kapitału, których nie możemy potrącić.  Będziemy mieli umowę nieważną, ale bank nie odda nam wpłaconych 220.000 zł, syndyk zażąda spłaty i trzeba będzie mu zapłacić kwotę udostępnionego kapitału (nie będzie można jej potrącić). 

Negatywny scenariusz

Ostrzegamy przed zwlekaniem z działaniami

Miałem kredyt na 200 tyś. Spłaciłem kredyt. Wygrałem sprawę i bank ma obowiązek zwrotu 400 tyś. Jeżeli nie dokonamy potrącenia, mimo tego, iż kredyt jest spłacony, bank (syndyk) będzie mógł żądać zwrotu 200 tyś. złotych kapitału. 

Pomoc kancelarii w sprawach GETIN BANK

Przygotowujemy dla Państwa wezwania do zapłaty i oświadczenia o potrąceniu

Oczywiście żaden prawnik nie mógł przewidzieć upadku Getin, jednak jak Państwo wiecie angażujemy się szeroko w akcie pro bon- m.in. złożyliśmy w Państwa imieniu skargę do WSA na decyzję BFG o restrukturyzacji, celem być może dochodzenia w przyszłości odszkodowania od Skarbu Państwa.

Teraz przygotujemy do banku wezwania do zapłaty wraz z oświadczeniami o skutkach unieważnienie umowy (na podstawie zaświadczeń które już mamy), które będziecie Państwo musieli wysłać jak najszybciej- pisma zostaną przesłane naszych klientów do dnia 10 czerwca.  NASTĘPNIE musicie Państwo przesłać nam skan wezwania do zapłaty wraz z dowodem nadania- listem poleconym. MUSICIE WYSŁAĆ PISMA JAK NAJSZYBCIEJ. 

My przygotujemy oświadczenie o potrąceniu, które PAŃSTWO wyślecie do banku. Następnie cofniemy pozew w zakresie zapłaty (co skutkuje częściowym przegraniem procesu), ale chroni Państwa przed pozwem syndyka w razie pozwania o zwrot kapitału. 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285