Jazda pod wpływem alkoholu – jaka grozi kara?

jaka grozi kara jazda pod wpływem

Jedna lekkomyślna decyzja może mieć poważne konsekwencje. Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwności, określone w art. 178a kodeksu karnego jest surowo karane. Sprawdź jakie skutki może mieć jazda samochodem na podwójnym gazie.

art. 178a kk - jazda pod wpływem

Stan nietrzeźwości

Przestępstwo opisane w art. 178a kk dotyczy sprawców, którzy prowadzą pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Stan nietrzeźwości – według art. 115 § 16 kk – zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mh albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Pojazd mechaniczny to nie tylko samochód, ale również motocykl, motorower  i każdy inny pojazd napędzany silnikiem. 

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sprawcy grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odwiedź także blog:

Jednak nie każda jazda po alkoholu jest kwalifikowana jako przestępstwo. W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżniono stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym:

  • zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
  • obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie z art. 86 albo 87§1 Kodeksu wykroczeń.

Wykroczenie takie zagrożone jest karą aresztu lub grzywny wynoszącej od 50 zł do nawet 5000 zł. Zakaz prowadzenia pojazdów jest w tym przypadku orzekany przez sąd na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

art. 178a § 4 kk - surowsza odpowiedzialność

Kara za recydywę

Od 2010 roku surowszej odpowiedzialności podlega sprawca prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości, który był wcześniej skazany prawomocnie za to samo przestępstwo lub przestępstwa: art. 173 kk – katastrofa komunikacyjna, art. 174 kk – bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy, art. 177 kk – wypadek komunikacyjny (art. 355 §  2 kk w przypadku żołnierzy). Wymienione przestępstwa musiały być dokonane pod wpływem środka odurzającego. 

Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 grozi sprawcom kwalifikowanego przestępstwa określonego w art. 178a § 4 kk. Ponadto, w przypadku popełnienia tego przestępstwa, sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Co stanie się, jeżeli nie zgłoszę się na przesłuchanie?

Wiele osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, jest przekonanych, że niestawiennictwo na przesłuchaniu, czy sprawie sądowej, zatamuje sprawę i ostatecznie wpłynie na ich korzyść. Nic bardziej mylnego. Możliwość składania wyjaśnień jest prawem, a nie obowiązkiem podejrzanego. Oznacza to, że postępowanie może toczyć się bez udziału oskarżonego, a sąd karny może również wydać wyrok zaoczny. Z praktyki adwokackiej wynika, że często zdarzają się sytuacje, że podejrzani, którzy odebrali wezwanie na przesłuchanie, gdy uchylają się od udziału w sprawie, dowiadują się o wyroku skazującym wtedy, gdy sąd podjął kroki w celu wykonania kary. Wówczas już zdecydowanie za późno na podjęcie skutecznej obrony przed zarzutami, kwestionowanie skazania i orzeczenia winy jest również niemal niemożliwe. W każdej, skomplikowanej sytuacji, warto skorzystać z pomocy adwokata, który ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Prawnik sprawdzi na jakim etapie toczy się postępowanie i jakie istnieją realne możliwości podjęcia obrony w sprawie.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285